Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки : [270] Community home page

Logo
Збірник охоплює результати теоретичних та емпіричних досліджень, що проводяться на макро-, мезо та мікрорівні, щодо різних аспектів економіки, корпоративного управління та маркетингу. Метою „Збірника наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки” є пропаганда економічних знань, публікація результатів науково-дослідницької діяльності, обмін досвідом науково-методичної роботи, надання методичних та практичних порад фахівцям економічної сфери діяльності, сприяння розвитку наукових шкіл з питань стратегічних питань розвитку економіки, маркетингу, менеджменту. “Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” зареєстровано, реферується та індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus ICV за 2018 р.: 70.37, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж), Crossref (DOJ), Українська науково-освітня мережа УРАН, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, Реферативна база даних "Україніка наукова", Бібліометрика української науки. Збірник включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ (Наказ Міністерства освіти і науки України №1643 від 28.12.2019 р.) з наступних спеціальностей 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281

Browse

Sub-communities within this community

2018 [53]

2019 [46]

2020 [50]

2021 [51]

2022 [39]

2023 [31]