Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки : [28] Community home page

Logo
Гуманітарний вісник (Серія: Історичні науки) є всеукраїнським збірником наукових праць, в якому друкуються результати досліджень актуальних проблем історії України, історії української культури, всесвітньої історії, історії науки і техніки, воєнної історії, внеску видатних особистостей в розвиток науки та культури України. У віснику публікуються статті, що відповідають вимогам, які висуваються до такого виду робіт. Мова видання: українська, англійська. Періодичність друку - двічі на рік. Засновником є Черкаський державний технологічний університет. «Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «В»)

Browse

Collections in this community