Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки : [102] Community home page

Logo
Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки є всеукраїнським збірником наукових праць, в якому друкуються результати досліджень актуальних проблем історії України, історії української культури, всесвітньої історії, історії науки і техніки, воєнної історії, внеску видатних особистостей в розвиток науки та культури України. У віснику публікуються статті, що відповідають вимогам, які висуваються до такого виду робіт. Мова видання: українська, англійська. Періодичність друку - двічі на рік. Засновником є Черкаський державний технологічний університет.

Browse