Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1666
Title: Застосування усічених поліномів Кунченка при оцінюванні параметрів адитивної суміші корисного сигналу та негаусівських завад
Authors: Гончаров, Артем Володимирович
Доронін, Д.С.
Keywords: усічені поліноми Кунченка;стохастичні поліноми
Issue Date: 24-May-2017
Publisher: Обробка сигналів і негаусівських процесів: тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка, м. Черкаси, 24 – 26 травня 2017 р.
Abstract: В цій роботі, присвяченій застосуванню усічених поліномів Кунченка, досліджується випадкова величина, що являє собою адитивну суміш корисного сигналу та близької до гаусівської завади. Результатом дослідження є методи та алгоритми спільного оцінювання інформативного параметра корисного сигналу при усіченому оцінюванні параметрів негаусівської завади. Аналіз отриманих результатів дає можливість зробити висновки, що застосування усічених стохастичних поліномів дозволяє отримати менш складні алгоритми в порівнянні з аналогічними, отриманими з застосуванням тільки методу максимізації полінома
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1666
First Page: 67
End Page: 69
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OSNP2017.pdfГончаров_67-696.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.