Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2242
Title: Розроблення стратегій підвищення прибутковості підприємницької діяльності (на матеріалах ТОВ «Сервіс-Авто-2005», м. Черкаси)
Authors: Одінцов, Олег Михайлович
Семеняка, Владислав Віталійович
Keywords: Прибутковість;підприємство;рентабельність;стратегія;інновації;ЕФЕКТИВНІСТЬ
Issue Date: Dec-2020
Abstract: Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств, а також інструментарій формування конкурентних стратегій та їх розвитку. Об'єктом дослідження виступає ТОВ «Сервіс-Авто-2005» і його конкурентна стратегія. Метою дослідження є розробка конкурентної стратегії компанії ТОВ «Сервіс-Авто-2005», плану заходів щодо реалізації конкурентної стратегії підприємства та економічне обґрунтування ефективності її реалізації. Для досягнення мети дослідження були поставлені і вирішені наступні завдання: - розкрити сутність конкурентної стратегії, визначити види конкурентних стратегій, вказати фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на її формування - вивчити сучасні підходи до аналізу, і оцінці стратегії організації; - привести методи аналізу стратегії конкурентної стратегії організації і описати методику їх застосування; - описати етапи реалізації стратегії підприємства; - провести аналіз конкурентної стратегії ТОВ «Сервіс-Авто-2005»; - розробити конкурентну стратегію з метою підвищення конкурентного становища компанії ТОВ «Сервіс-Авто-2005»; - запропонувати план заходів щодо реалізації конкурентної стратегії підприємства і дати економічне обґрунтування ефективності її реалізації. Теоретико-методичною основою дослідження послужили наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців з економіки, що зачіпають проблеми конкурентоспроможності та стратегічного управління на мікрорівні. Інструментарно-методичний апарат дослідження включає загальнонаукові методи пізнання, системний, порівняльний та економіко-статистичний методи аналізу. В ході дослідження застосовувалися методи експертних оцінок. Інформаційну і емпіричну базу дослідження склали матеріали монографічних досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів; бухгалтерська звітність, електронні ресурси Internet.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2242
Appears in Collections:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семеняка Владислав Віталійович.pdf
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.