Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2505
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПильтяй, Степан Иванович-
dc.contributor.authorБулашенко, Андрей Васильевич-
dc.contributor.authorФесюк, Ирина Владимировна-
dc.contributor.authorБулашенко, Александр Васильевич-
dc.contributor.authorПільтяй, Степан Іванович-
dc.contributor.authorБулашенко, Андрій Васильович-
dc.contributor.authorФесюк, Ірина Володимірівна-
dc.contributor.authorБулашенко, Олександр Васильович-
dc.date.accessioned2021-07-14T09:55:29Z-
dc.date.available2021-07-14T09:55:29Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2306-4412-
dc.identifier.issn2708-6070 (online)-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2505-
dc.description.abstractВ статье приведена методика разработки и оптимизации поляризационного устройства на основе квадратного волновода. Внутренняя структура предложенного устройства поляризации состоит из реактивных элементов в виде трех диафрагм на основе квадратного волновода. Было выполнено оптимизацию поляризатора для его применения в рабочем диапазоне частот от 13,0 ГГц до 14,4 ГГц. Сконструированный поляризатор на основе квадратного волновода поддерживает дифференциальный фазовый сдвиг 90° ± 4,4°, коэффициент стоячей волны по напряжению менее 2,04, коэффициент эллиптичности менее 0,6 дБ, кроссполяризационную развязку выше 29,5 дБ. В результате разработанное устройство преобразования поляризации обеспечивает достаточно хорошие электромагнитные характеристики в рабочем K-диапазоне частот 13,0–14,4 ГГц.uk_UA
dc.description.abstractThe article proposes a simple method of optimization and development of polarization devices with diaphragms using the method of equivalent microwave circuits. The principle of the method consists in the separation of the network of the waveguide polarization processing device into simple equivalent circuits. Each circuit is described by its scattering and transmission matrices. Next, the main characteristics of the presented device are expressed through the elements of the general wave scattering matrix. The basic electromagnetic characteristics of the device include the following: phase, matching and polarization. A polarization processing device with three diaphragms based on a square waveguide has been developed. In the frequency range 13.0-14.4 GHz a procedure of optimization of the electromagnetic characteristics has been performed. In the operating frequency band the designed waveguide device provides the phase difference within the range of 90 ° ± 4.0 °. The peak value of its level of voltage standing wave equals to the value of 2.04. The maximum value of the ellipticity factor is 0.6 dB, and the minimum level of cross-polarization isolation is 29.5 dB. To verify the correctness of the obtained results, numerical simulation of the device has been performed using the finite integration method in the frequency domain and the finite element method in the time domain. The simulation results have shown that the presented method has a slight discrepancy with the known electromagnetic methods of analysis of microwave devices. Therefore, the developed new waveguide polarization device with three diaphragms presents consistent and high-quality electromagnetic characteristics in the entire operating frequency range of 13.0–14.4 GHz. The developed polarization converter can be used in antenna systems, in which the polarization signal processing is carried out.uk_UA
dc.description.abstractУ статті запропоновано простий метод оптимізації та розробки поляризаційних пристроїв з діафрагмами за допомогою методу еквівалентних мікрохвильових схем. Принцип методу полягає у розбитті схеми хвилеводного пристрою обробки поляризації на прості еквівалентні схеми. Кожна схема описується своїми матрицями розсіювання та передачі. Далі основні характеристики представленого пристрою виражаємо через елементи загальної хвильової матриці розсіювання. До базових електромагнітних характеристик пристрою належать такі: фазові, узгоджуючі та поляризаційні. Було розроблено поляризаційний пристрій із трьома діафрагмами на основі квадратного хвилеводу. У діапазоні частот 13,0–14,4 ГГц було здійснено процедуру оптимізації електромагнітних характеристик. Сконструйований хвилевідний пристрій у робочому діапазоні частот підтримує диференційний фазовий зсув у межах 90° ± 4,0°. Пікове значення його коефіцієнта стійної хвилі за напругою набуває значення 2,04. Максимальне значення коефіцієнта еліптичності становить 0,6 дБ, а мінімальній рівень кросполяризаційної розв’язки – 29,5 дБ. Для перевірки правильності отриманих результатів було здійснено числове моделювання пристрою із використанням методу скінченного інтегрування в частотній області та методу скінченних елементів у часовій області. Результати моделювання показали, що представлений метод має невелику розбіжність із відомими електродинамічними методами аналізу мікрохвильових пристроїв. Тому розроблений новий хвилевідний поляризаційний пристрій з трьома діафрагмами представляє узгоджені та якісні електромагнітні характеристики в усьому робочому діапазоні частот 13,0–14,4 ГГц. Розроблений поляризаційний пристрій може використовуватися в антенних системах, де здійснюється поляризаційна обробка сигналів.uk_UA
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherВісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні наукиuk_UA
dc.subjectполяризаторuk_UA
dc.subjectволноводный поляризаторuk_UA
dc.subjectдиафрагмаuk_UA
dc.subjectволноводuk_UA
dc.subjectдифференциальный фазовый сдвигuk_UA
dc.subjectкоэффициент эллиптичностиuk_UA
dc.subjectкроссполяризационная развязкаuk_UA
dc.subjectpolarizeruk_UA
dc.subjectwaveguide polarizeruk_UA
dc.subjectdiaphragmuk_UA
dc.subjectwaveguideuk_UA
dc.subjectphase differenceuk_UA
dc.subjectellipticity factoruk_UA
dc.subjectcrosspolar isolationuk_UA
dc.subjectхвилевідний поляризаторuk_UA
dc.subjectдіафрагмаuk_UA
dc.subjectхвилевідuk_UA
dc.subjectдиференційний фазовий зсувuk_UA
dc.subjectкоефіцієнт еліптичностіuk_UA
dc.subjectкросполяризаційна розв’язкаuk_UA
dc.titleКомпактный преобразователь поляризации для спутниковых антенных системuk_UA
dc.title.alternativeКомпактний перетворювач поляризації для супутникових антенних системuk_UA
dc.title.alternativeCompact polarization converter for satellite antenna systemsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.issue1uk_UA
dc.citation.spage86uk_UA
dc.citation.epage98uk_UA
dc.identifier.doi10.24025/2306-4412.1.2021.227633-
Appears in Collections:№1/2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdfПильтяй811.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf148.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf140.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.