Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/778
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКухарєва-Рожко, Віталіна Іванівна-
dc.contributor.authorДядюра, Галина Миколаївна-
dc.date.accessioned2019-10-26T07:45:48Z-
dc.date.available2019-10-26T07:45:48Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherУДК 811.161.2’367.2:81’38-
dc.identifier.urihttp://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/778-
dc.description.abstractУ статті ґрунтовно проаналізовано комунікативно-стилістичний аспект синтаксичної категорії однорідності в науковому тексті. Зазначено, що поняття однорідності в розвитку теорії описової граматики зазнавало різних інтерпретацій. Для з'ясування комунікативного потенціалу ускладнених односкладних речень охарактеризовано категорії однорідності з позиції вживання в реальному, комунікативно спрямованому мовленні, тобто в науковому тексті. Розглянуто типізацію однорідного ряду за такими ознаками: семантичною, лексико-граматичною, позиційною, стилістичною, комунікативною. Функціональний вияв присудкового ускладнення в текстах зумовлює його певне синтаксичне членування, при якому синтаксично однорідні присудки репрезентовані в різних « поділених»реченнях. На матеріалі сучасного науково-технічних текстів з’ясовано ступінь цілісності компонентів однорідного ряду, що залежить від структури однорідних рядів та від характеру їхнього поширення. Найістотнішою ознакою однорідності є функціональна рівноправність елементів ряду, їх граматична незалежність один від одного. Ця ознака має своє оформлення в сурядному зв’язку, зовнішніми виразниками якого є або особлива об’єднувальна інтонація (переліку або протиставлення), або сполучники разом з інтонацією. У процесі аналізу науково-технічних текстів визначено, що функціональним видом ускладнення односкладних речень однорідними присудками в науковому стилі української мови є переважно синтаксично однорідні присудки. У статті показано, що синтаксична організація узгоджується з функцією наукового мислення, спрямованого на усвідомлення світу через логічне освоєння його шляхом розуміння і перетворення фактів пізнання в смислові категорії.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНауковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франкаuk_UA
dc.subjectнауковий текстuk_UA
dc.subjectодноскладні реченняuk_UA
dc.subjectнауковий стильuk_UA
dc.subjectкатегорія однорідностіuk_UA
dc.subjectоднорідний рядuk_UA
dc.subjectкомунікативно-стилістичний аспектuk_UA
dc.subjectкомунікативний потенціалuk_UA
dc.subjectscientific and technical textuk_UA
dc.subjectmonosyllabic sentencesuk_UA
dc.subjectnominative sentencesuk_UA
dc.subjectscientific styleuk_UA
dc.subjectscientific languageuk_UA
dc.subjectcommunicative roleuk_UA
dc.titleКОМУНІКАТИВНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ СИНТАКСИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ОДНОРІДНОСТІ В НАУКОВОМУ ТЕКСТІuk_UA
dc.title.alternativeСommunicative-stylistic aspect of a syntactic category of homogeneity in scientific texts.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Категорія_однорідності.doc117.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.