Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/778
Title: КОМУНІКАТИВНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ СИНТАКСИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ОДНОРІДНОСТІ В НАУКОВОМУ ТЕКСТІ
Other Titles: Сommunicative-stylistic aspect of a syntactic category of homogeneity in scientific texts.
Authors: Кухарєва-Рожко, Віталіна Іванівна
Дядюра, Галина Миколаївна
Keywords: науковий текст;односкладні речення;науковий стиль;категорія однорідності;однорідний ряд;комунікативно-стилістичний аспект;комунікативний потенціал;scientific and technical text;monosyllabic sentences;nominative sentences;scientific style;scientific language;communicative role
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка
Abstract: У статті ґрунтовно проаналізовано комунікативно-стилістичний аспект синтаксичної категорії однорідності в науковому тексті. Зазначено, що поняття однорідності в розвитку теорії описової граматики зазнавало різних інтерпретацій. Для з'ясування комунікативного потенціалу ускладнених односкладних речень охарактеризовано категорії однорідності з позиції вживання в реальному, комунікативно спрямованому мовленні, тобто в науковому тексті. Розглянуто типізацію однорідного ряду за такими ознаками: семантичною, лексико-граматичною, позиційною, стилістичною, комунікативною. Функціональний вияв присудкового ускладнення в текстах зумовлює його певне синтаксичне членування, при якому синтаксично однорідні присудки репрезентовані в різних « поділених»реченнях. На матеріалі сучасного науково-технічних текстів з’ясовано ступінь цілісності компонентів однорідного ряду, що залежить від структури однорідних рядів та від характеру їхнього поширення. Найістотнішою ознакою однорідності є функціональна рівноправність елементів ряду, їх граматична незалежність один від одного. Ця ознака має своє оформлення в сурядному зв’язку, зовнішніми виразниками якого є або особлива об’єднувальна інтонація (переліку або протиставлення), або сполучники разом з інтонацією. У процесі аналізу науково-технічних текстів визначено, що функціональним видом ускладнення односкладних речень однорідними присудками в науковому стилі української мови є переважно синтаксично однорідні присудки. У статті показано, що синтаксична організація узгоджується з функцією наукового мислення, спрямованого на усвідомлення світу через логічне освоєння його шляхом розуміння і перетворення фактів пізнання в смислові категорії.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/778
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Категорія_однорідності.doc117.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.