Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1001
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorСкорик, Олександр Олександрович-
dc.contributor.authorЛихолай, Валентина Євгеніївна-
dc.date.accessioned2020-03-04T08:29:42Z-
dc.date.available2020-03-04T08:29:42Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1001-
dc.description.abstractРобота містить 101 сторінку , 27 таблиць, 14 рисунків, 5 додатків. Об’єктом дослідження: є процеси управління персоналом підприємства в сучасних умовах. Мета магістерської роботи: є обґрунтування та розробка теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо принципів, напрямів та ефективності кадрової політики підприємства. Метод дослідження: описовий, порівняльний, системний аналіз. Основними завданнями роботи є: - розкрити поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств; - визначити інструменти кадрової політики; - провести аналіз кадрової політики « Підприємства державної кримінально-виконавчої служби України № 62» Одержані результати можуть бути використані в процесі проведення організаційних і соціально-економічних заходів щодо формування та розвитку персоналу у практичній діяльності підприємства.uk_UA
dc.description.abstractThe work contains 101 pages, 27 tables, 14 figures, 5 appendices. Object of research: there are processes of personnel management of the enterprise in modern conditions. The purpose of the master's thesis: is to substantiate and develop theoretical and methodological provisions and practical recommendations on the principles, directions and effectiveness of the personnel policy of the enterprise. The main tasks of the work are: - to reveal the concept and importance of modern personnel policy of enterprises; - identify the tools of personnel policy; - to carry out the analysis of the personnel policy «Enterprises of the State Criminal Enforcement Service of Ukraine No. 62» The obtained results can be used in the process of organizational and socio-economic measures for the formation and development of personnel in the practical activity of the enterprise.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectуправління персоналомuk_UA
dc.subjectкадрова політикаuk_UA
dc.subjectаналіз кадрової політикиuk_UA
dc.subjectмотивація персоналуuk_UA
dc.subjectінструменти кадрової політикиuk_UA
dc.titleНапрями удосконалення кадрової політики підприємства (на матеріалах ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №62»)uk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
Appears in Collections:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.