Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1016
Title: Силабус навчальної дисципліни «Просування та підтримка web-орієнтованих інформаційних систем»
Authors: Тарасенко, Ярослав Володимирович
Keywords: просування веб-ресурсів;підтримка веб-ресурсів;пошукова оптимізація;інформаційна підтримка;технічна підтримка;адміністрування інформаційної системи;супровід веб-ресурсу;індексація веб-сайту;релевантність контенту
Issue Date: 2020
Abstract: В рамках курсу «Просування та підтримка web-орієнтованих інформаційних систем» проводиться теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти в області Seo-оптимізації та адміністрування web-ресурсів. Основна мета курсу полягає у навчанні майбутніх фахівців основних питань проектування та створення складних сайтів із застосуванням мов програмування PHP та JavaScript, що дозволить ефективно просувати та в подальшому підтримувати web-орієнтовані інформаційні системи в WWW. Освоєння принципів проектування та реалізації web-ресурсів з огляду на Seo-оптимізацію дозволяє ефективно просувати web-сайти в пошукових мережах, а оптимізація налаштувань сервера та системи управління дозволяє спростити процес підтримки та адміністрування при високих навантаженнях, що допомагає у вирішенні виробничих задач і необхідно для професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Інформаційні системи та технології».
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1016
Number of Pages: 13
Appears in Collections:Навчальні видання (ФІТІС)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.