Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1017
Title: Силабус навчальної дисципліни «Технології обробки природо мовної інформації»
Authors: Тарасенко, Ярослав Володимирович
Keywords: формальна граматика;формальна семантика;пошук у тексті;автоматизоване реферування;системи природо мовного діалогу;автоматизований переклад;дискретний аналіз природньої мови;формальна мова;статистична модель природньої мови
Issue Date: 2020
Abstract: В рамках курсу «Технології обробки природо мовної інформації» проводиться теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти в області комп’ютерного аналізу природніх мов з використанням сучасних web-орієнтованих мов програмування. Основна мета курсу полягає у навчанні майбутніх фахівців особливостей використання програмних засобів та створення власних програм з метою обробки та маніпуляції природо мовною інформацією застосовуючи формальну граматику та семантику. Освоєння методів та засобів обробки природо мовної інформації дозволяє використовувати та створювати програмні системи автоматизованого перекладу та реферування тексту природньої мови, здійснювати пошук, допомагає у вирішенні наукових і виробничих задач, що необхідно для професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Інформаційні системи та технології».
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1017
Number of Pages: 13
Appears in Collections:Навчальні видання (ФІТІС)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.