Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1019
Title: Силабус навчальної дисципліни «Якість інформаційних систем та тестування»
Authors: Тарасенко, Ярослав Володимирович
Keywords: якість інформаційних систем;тестування програмного забезпечення;функціональне тестування;структурне тестування;навантажувальне тестування;тестування захищеності;інженерія вимог;виявлення дефектів;автоматизоване тестування
Issue Date: 2020
Abstract: В рамках курсу «Якість інформаційних систем та тестування» проводиться теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти в області дослідження і випробування програмного забезпечення. Основна мета курсу полягає у навчанні майбутніх фахівців основних питань оцінки якості інформаційних систем та тестування програмного забезпечення, використовуючи при цьому знання методів і стандартів тестування програмного забезпечення для розгортання та управління інформаційною інфраструктурою організації за допомогою web-технологій. Освоєння підходів до проведення тестування програмного забезпечення та оцінки якості інформаційних систем дозволяє перевірити відповідність реальних програмних систем очікуваній поведінці згідно вимог замовника, що необхідно для вирішення наукових і виробничих задач і для професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Інформаційні системи та технології».
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1019
Number of Pages: 13
Appears in Collections:Навчальні видання (ФІТІС)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.