Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1073
Title: Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальна і демографічна статистика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання
Authors: Джиквас, Анна Олексіївна
Захарова, Оксана Володимирівна
Keywords: статистика;соціальна статистика;демографічна статистика
Issue Date: 2020
Publisher: ЧДТУ
Abstract: У виданні містяться рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Соціальна і демографічна статистика». Наведено задачі за варіантами до розв’язання на практичних заняттях, питання по самостійній роботі за темами дисципліни, питання до екзамену та вимоги до розроблення й оформлення розрахунково-графічної та контрольної робіт, список рекомендованих джерел та літератури. Для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» усіх форм навчання.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1073
Number of Pages: 30
Appears in Collections:Навчальні видання (ФГТ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.