Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1129
Title: Якість поверхневих водних обєктів Черкаської області
Authors: Свояк, Наталія Іванівна
Сидоран, Сергій Петрович
Keywords: ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН;ВОДНИЙ ОБ’ЄКТ;РІЧКА;ПРОМИСЛОВІСТЬ;ЗАБРУДНЕННЯ;ЯКІСТЬ
Issue Date: 2020
Abstract: Сидоран С.П. Якість поверхневих водних обєктів Черкаської області Випускна кваліфікаційна робота бакалавра: 54 с.; 8 рисунків; 11 таблиць; 22 джерела; мультимедійна презентація. Мета роботи: оцінка екологічного стану поверхневих водних об’єктів Черкаської області. Завдання роботи: оцінити екологічний стан та якість води у поверхневих водних об’єктах на території Черкащини, охарактеризувати обсяги забору та скидання води на промислові потреби, визначити причини зміни якості вод у річках регіону, визначити підприємства-забрудники, діяльність яких змінюють якість води водних об’єктів та охарактеризувати кількісні показники забруднюючих речовин у річках. Об’єкт дослідження: водні об’єкти Черкаської області. У роботі розглянуто питання екологічного стану та нормативної оцінки поверхневих вод; визначені критерії оцінки та системи класифікації якості природних вод. Приведена характеристика річок басейну Дніпра, досліджено обсяги водокористування підприємствами області, розглянуто вплив підприємств і господарств на якість вод; приведена характеристика якості вод за фізико-хімічними показниками; розглянуті природоохоронні заходи щодо покращення якості річкової мережі на Черкащині.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1129
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сидоран робота.pdf
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.