Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1136
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЖицька, Людмила Іванівна-
dc.contributor.authorТарасенко, Дар`я Миколаївна-
dc.date.accessioned2020-07-19T09:00:12Z-
dc.date.available2020-07-19T09:00:12Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1136-
dc.description.abstractТарасенко Д.М. «Екологічна оцінка урбоґрунтів м. Черкаси». Випускна кваліфікаційна робота бакалавра: 59 с.; 10 рисунків; 28 таблиць; 20 джерел; мультимедійна презентація. Мета роботи: провести комплексну екологічну оцінку впливу техногенних викидів підприємств на урбосистему м. Черкаси. Завдання роботи: проаналізувати динаміку забруднень в атмосфері, провести дослідження щодо умов функціонування синантропної рослинності на поверхні ґрунту, використовуючи фізико-хімічні та фітоіндикаційні методи визначити кількісні та якісні показники урбоґрунтів на визначених ділянках, розробити напрямки організації умов покращення екологічного стану урбанізованих екосистем. Об’єкт дослідження: антропогенні викиди та рослини-індикатори оцінки стану ґрунтів урбоекосистем. В роботі охарактеризовано основні тенденції щодо динаміки забруднень атмосфери в м. Черкаси, за допомогою комплексних методів дослідження виявлено показники рН, засолення, вмісту поживних речовин та вологи у ґрунтах міських екосистем та встановлено наявність значних територій, що являють собою ґрунтосуміші антропогенного походження, розроблено пропозиції щодо покрашення екологічної ситуації.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectАТМОСФЕРНІ ЗАБРУДНЕННЯuk_UA
dc.subjectКОМПЛЕКСНІ МЕТОДИuk_UA
dc.subjectФІТОІНДИКАЦІЯuk_UA
dc.subjectҐРУНТОСУМІШІuk_UA
dc.subjectУРБОЕКОСИСТЕМАuk_UA
dc.subjectЕКОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ.uk_UA
dc.titleЕкологічна оцінка урбоґрунтів міста Черкаси.uk_UA
dc.typeBachelor Thesisuk_UA
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_Тарасенко.pdf
  Restricted Access
914.85 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.