Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1136
Title: Екологічна оцінка урбоґрунтів міста Черкаси.
Authors: Жицька, Людмила Іванівна
Тарасенко, Дар`я Миколаївна
Keywords: АТМОСФЕРНІ ЗАБРУДНЕННЯ;КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ;ФІТОІНДИКАЦІЯ;ҐРУНТОСУМІШІ;УРБОЕКОСИСТЕМА;ЕКОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ.
Issue Date: 2020
Abstract: Тарасенко Д.М. «Екологічна оцінка урбоґрунтів м. Черкаси». Випускна кваліфікаційна робота бакалавра: 59 с.; 10 рисунків; 28 таблиць; 20 джерел; мультимедійна презентація. Мета роботи: провести комплексну екологічну оцінку впливу техногенних викидів підприємств на урбосистему м. Черкаси. Завдання роботи: проаналізувати динаміку забруднень в атмосфері, провести дослідження щодо умов функціонування синантропної рослинності на поверхні ґрунту, використовуючи фізико-хімічні та фітоіндикаційні методи визначити кількісні та якісні показники урбоґрунтів на визначених ділянках, розробити напрямки організації умов покращення екологічного стану урбанізованих екосистем. Об’єкт дослідження: антропогенні викиди та рослини-індикатори оцінки стану ґрунтів урбоекосистем. В роботі охарактеризовано основні тенденції щодо динаміки забруднень атмосфери в м. Черкаси, за допомогою комплексних методів дослідження виявлено показники рН, засолення, вмісту поживних речовин та вологи у ґрунтах міських екосистем та встановлено наявність значних територій, що являють собою ґрунтосуміші антропогенного походження, розроблено пропозиції щодо покрашення екологічної ситуації.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1136
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_Тарасенко.pdf
  Restricted Access
914.85 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.