Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1138
Title: Екологічна оцінка впливу пересувних джерел на атмосферу
Authors: Жицька, Людмила Іванівна
Степанець, Владислав Миколайович
Keywords: ВИКИДИ АВТОТРАНСПОРТУ;АТМОСФЕРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ;ДЕРЕВНА РОСЛИННІСТЬ;ФІТОІНДИКАЦІЯ;ЕКОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ
Issue Date: 2020
Abstract: Степанець «В.М. Екологічна оцінка впливу пересувних джерел на атмосферу». Випускна кваліфікаційна робота бакалавра: 57 с.; 9 рисунків; 17 таблиць; 20 джерел; мультимедійна презентація. Мета роботи: встановлення існуючих зав’язків між забрудненням атмосферного середовища викидами пересувних джерел і функціонуванням деревної рослинності та прогнозування рівня забрудення повітря м. Черкаси, з подальшою диференціацією екологічного стану урботериторій. Завдання роботи: проаналізувати рівень антропогенного навантаження у Черкаській області та м. Черкаси; за допомогою рослин-індикаторів провести ранжування екологічних умов визначених мікрорайонів міста; запропонувати заходи зниження впливу транспортних викидів на атмосферу міста. Об’єкти дослідження: автомобільні викиди на основних магістралях міста і деревна рослинність. В роботі охарактеризовано екологічні умови території дослідження, доведено існуючий зав’язок між забрудненням атмосферного середовища викидами пересувних джерел і станом деревної рослинності, запропоновано заходи щодо покращення екологічних умов.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1138
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бакалавр_ Степанець_робота.pdf
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.