Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1245
Назва: Сучасні управлінські технології розвитку інформаційного менеджменту: перспективи підприємств та регіонів
Інші назви: Modern management technologies for information management development: prospects of enterprises and regions
Автори: Фінагіна, Олеся Валентинівна
Плаксюк, Олена Олександрівна
Коваленко, Юлія Олександрівна
Ключові слова: підприємництво;інформаційний менеджмент;регіональна економіка;SMART-економіка;SMART-технології;enterprise;information management;regional economy;SMART-economy;SMART-technologies
Дата публікації: 2019
Видавництво: Молодий вчений
Короткий огляд (реферат): Досліджено практичні аспекти формування й розвитку регіонального інформаційного менеджменту на основі потенціалу підприємств та регіонів. Доведено, що для управлінців різних рівнів в нашій країні необхідна достатня кількість інформації про оцінку ринків праці, нерухомості, інформаційних продуктів та послуг, економічну ситуацію, як то попит на продукцію виробничо-економічного призначення, інвестиційні процеси, будівництво промислових і соціальних об’єктів, вироблену продукцію промислового призначення, обсяги реалізації в регіоні і за його межами, інфраструктурне забезпечення та ін. Особливої уваги потребують новітні бази даних та бази знань, які б відповідали сучасним вимогам та опрацьовували інформаційні ресурси в форматах − хмарних технологій, нейронних мереж, інтегрованих баз даних.
Practical aspects of formation and development of regional information management based on the potential of enterprises and regions are investigated. It is proved that for the managers of different levels in our country, a sufficient amount of information is needed on the assessment of labor markets, real estate, finance, information products and services, economic situation, such as demand for products of industrial and economic purpose, investment processes, construction of industrial and social enterprises of products, manufactured industrial products, sales volumes in the region and beyond, infrastructure support, data on conditions for the development of information infrastructure, etc. Particular attention is needed to the latest databases and knowledge bases that will meet the modern requirements and develop information resources in formats – cloud technologies, neural networks, integrated databases. The effectiveness of the regional policy of socio-economic development of the region, and in particular the activity of enterprises, depends on the timeliness, reliability, completeness and objectivity of the information that is received, the promptness of its processing and generation in the decision-making management system. These processes are a system of information support for the management mechanism with modern development priorities, methods, principles of management, which are based on the results of scientific and technical, information development, methods and methods of accumulation and processing of information. That is, it is necessary to create an information management system that would ensure the process of managing quality and timely information when making management decisions. With the introduction of computer technology, advanced IT technologies, the spread of smart technologies, the speed of information input, processing and response is increased, which increases the efficiency of work. Also, with the introduction of the regional digital economy, it is necessary to increase the amount of funding for research and development, as well as to improve the training of high technology personnel.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1245
DOI: 10.32839/2304-5809/2019-10-77-155
Випуск: 10(74)
Початкова сторінка: 749
Кінцева сторінка: 752
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.