Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/125
Название: Потенціал людини третього віку для суспільства
Авторы: Захарова, Оксана Володимирівна
Ключевые слова: Третій вік;людина;суспільство;потенціал;вища школа;зайнятість;навчання
Дата публикации: фев-2018
Издательство: Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Краткий осмотр (реферат): Метою статті є обґрунтування напрямів раціональної й максимально природньої інтеграції у активне суспільне життя людини третього віку та визначення переваг, які від цього будуть отриманими. Наукова новизна міститься у розкритті потенціалу людини третього віку для суспільства та здійсненні аналізу основних варіантів навчання літньої людини. Проведено комплексний аналіз динаміки кількості та питомої ваги пенсіонерів у загальній чисельності населення України, рівня зайнятості населення у віці 50-70 років та номінального й реального вимірів пенсійних виплат протягом 2005-2017 рр. Обґрунтовано основні чинники, що визначають мобільність літньої людини. Конкретизовано причини скорочення обсягів корпоративних інвестицій у розвиток людини у віці. Визначено особливості літньої людини щодо процедур отримання нових знань та існування у суспільстві. Сформульовано принципи раціональної організації процесу навчання дорослих. Конкретизовано мету та переваги для літньої людини, установи й суспільства можливих варіантів її навчання. Подальші дослідження мають бути спрямованими на розробку конкретних програм активізації потенціалу літньої людини та її інтеграцію у суспільне життя, що мають бути впровадженими на рівні конкретного підприємства, регіону та країни в цілому.
The purpose of the article is to substantiate the directions of rational and maximally natural integration into the active social life of a third-person person and to determine the benefits that will be obtained from this. Scientific novelty is contained in the disclosure of the potential of a man of the third age for society and the analysis of the basic options for teaching the elderly person. A complex analysis of the dynamics of the number and proportion of pensioners in the total population of Ukraine, the employment rate of the population aged 50-70, and the nominal and real measurement of pension payments during 2005-2017 was carried out. The main factors determining the mobility of an elderly person are substantiated. The reasons of reduction of volumes of corporate investments in development of the person at the age are specified. Specific features of the elderly person for the procedures for obtaining new knowledge and existence in society are determined. The principles of rational organization of the adult learning process are formulated. The goals and benefits for the elderly person, institutions and societies of possible options for his education are specified. Further research should focus on the development of specific programs to enhance the capacity of the elderly and integrate it into public life, which should be implemented at the level of a specific enterprise, region and the country as a whole.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/125
Выпуск: 49
Первая страница: 26
Последняя страница: 33
Располагается в коллекциях:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
136140-293028-1-SM.pdf497.49 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.