Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1260
Title: Концептуальні засади розвитку інноваційної системи України: проблемні аспекти ділового середовища регіонів
Authors: Бітюк, Інна Миколаївна
Яценко, Олександр Володимирович
Ткаченко, Ірина Петрівна
Keywords: регіональна політика;мале підприємництво;інноваційна система;інноваційна інфраструктура;інвестиційний клімат
Issue Date: 2018
Publisher: Видавець Пономаренко Р.В.
Abstract: У сучасних умовах при переході до інноваційного розвитку країни, економічна політика держави повинна бути спрямована на організацію та стимулювання нововведень, а також перетворення їх в стійку основу розвитку ділового середовища регіонів України. Одним з головних напрямків розвитку і стимулювання інноваційної діяльності ділового середовища є створення інноваційної інфраструктури – сукупності суб'єктів і об'єктів інноваційної діяльності, що забезпечують надання послуг зі створення і реалізації інноваційної продукції. Крім того, одним з головних елементів державної і регіональної політики стимулювання розвитку ділового середовища є створення в регіонах країни в цілому сприятливого інвестиційного клімату, що сприяє формуванню позитивного іміджу галузей та територій і як наслідок, підвищення їх інвестиційної привабливості і залучення капіталу інвесторів. Сукупність таких факторів як: фінансові, правові, політичні, соціально-економічні, культурні, мають вагомий влив на інвестиційний клімат економіки країни. Від показників інвестиційного клімату залежить оцінка інвестором свого підприємницького ризику при вкладенні капіталу в бізнес. Диспропорції в розвитку ділового середовища регіонів України свідчить про необхідність підвищення інвестиційної їх привабливості для вітчизняних та іноземних інвесторів. Для формування сприятливого інвестиційного клімату держава сприяє створенню ефективної інноваційної інфраструктури, яка являється базисом для функціонування бізнесу, в тому числі і малого підприємництва. В умовах обмеженості фінансових ресурсів перед державою постає актуальна задача вибору найбільш пріоритетних проектів для їх фінансування.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1260
ISBN: 978-966-2554-39-7
First Page: 90
End Page: 97
Book Title: Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу в Україні: питання кластеризації та бізнес-інкубації: колективна монографія
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.