Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1262
Title: Європейський досвід економічної інтеграції: перспективи адаптування в межах української державної та регіональної політики
Authors: Бітюк, Інна Миколаївна
Фінагіна, Олеся Валентинівна
Буряк, Євген Вікторович
Keywords: регіональна політика;традиційна регіональна політика;економічний та соціальний розвиток;інноваційна регіональна політка;країни ЄС
Issue Date: 2019
Publisher: ДонНУЕТ
Abstract: В сучасних умовах глобалізації економічної та науково-технічної діяльності, ускладненні міжнародних економічних відносин, стрімкого переформатування ринкового середовища, регіональна політика є досить важливим елементом координування змін, балансування економічних інтересів. Особливої уваги цим питанням приділяють в Європейському Союзі (ЄС), значущості та пріоритетності набувають системні дослідження світових та національних ринків, накопичується та втілюється європейський досвід державного та регіонального менеджменту. Активно розробляються та впроваджуються новітні інструменти підтримки стабільного розвитку соціальної сфери та економіки. Для України такий досвід, як позитивний так і негативний, є вкрай затребуваним та пріоритетним в перспективному бачені членства України в ЄС . Система знань українського державного та регіонального менеджменту збагачується за рахунок вивчення регіональної політики ЄС, залучення механізмів, інструментів інтегрування країн, регіонів в єдиний ринковий простір. Ключовими управлінськими принципами, що були покладені в основу інтеграційних процесів в економіці та соціальній сфері, відповідно політиці Європейського Союзу стали: конвергенція, діалог, консолідація досвіду та практики усіх країн світу. Генезис формування регіональної політики Європейського Союзу був складним, поетапним, активно регульованим.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1262
First Page: 263
End Page: 276
Book Title: Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій : колективна монографія
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.