Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1339
Title: Технологія форсайту в стратегічному управлінні розвитком аграрного сектору національної економіки
Other Titles: Forsitе technology in the strategic management development of the agrarian national economy sector
Authors: Проданова, Лариса Василівна
Хорошун, Юлія Вікторівна
Keywords: форсайт;аграрний сектор;стратегічне управління розвитком;регіональні програми розвитку агропромислового комплексу;foresight;agricultural sector;strategic development management;regional agro-industrial development programs
Issue Date: 2019
Publisher: Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія: Економіка
Abstract: Проаналізовано особливості впровадження і застосування технології форсайту в стратегічному управлінні розвитком аграрного сектору економіки України. Окреслено проблеми нормативно-правового забезпечення стратегічного управління розвитком аграрного сектору економіки на загальнонаціональному рівні та регуляторного забезпечення управління цим сектором на рівні регіонів України. Форсайт, програмування та стратегічне планування розглядаються як форми державної політики щодо розвитку аграрного сектору економіки.
Проанализированы особенности внедрения и применения технологии форсайта в стратегическом управлении развитием аграрного сектора экономики Украины. Обозначены проблемы нормативно-правового обеспечения стратегического управления развитием аграрного сектора экономики на общенациональном уровне и регуляторного обеспечения управления этим сектором на уровне регионов Украины. Форсайт, программирование и стратегическое планирование рассматриваются как формы государственной политики по развитию аграрного сектора экономики.
The peculiarities of implementation and use of foresight technology in strategic management of development of the agrarian sector of the Ukrainian economy are analysed. The problems of regulatory and legal support for strategic management of the development of the agricultural sector at the national level and the regulatory support for the management of this sector at the level of Ukrainian regions are outlined. Foresight, programming and strategic planning are considered as forms of public policy for the development of the agrarian sector of the economy.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1339
Volume: ХХ
Issue: 313
First Page: 158
End Page: 168
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.