Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1352
Назва: Місце та роль справедливої вартості в обліКово-аналітичній системі управління підприємством в умовах застосування національних та міжнародних стандартів обліку
Інші назви: Place and role of fair value in the accounting and analytical system of the enterprise management under the use of national and international accounting standards
Автори: Бразілій, Наталія Миколаївна
Шинкаренко, Ольга Миколаївна
Ключові слова: справедлива вартість;ринкова вартість;первісна вартість;фінансова звітність;МСБО;МСФЗ;ПСБО;оцінка;собівартість;звичайні ціни;fair value;market value;cost;financial reporting;IAS;IFRS;PSBU;assessment;regular prices;an active market
Дата публікації: лют-2017
Видавництво: Глобальні та національні проблеми економіки
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто місце та роль справедливої вартості в обліково-аналітичній системі управління підприємством. Досліджено сутність справедливої вартості та особливості її застосування в сучасних економічних умовах господарювання. Здійснено порівняльну характеристику формування справедливої вартості з використанням вимог міжнародних та національних стандартів обліку. Зроблено висновок, що справедлива вартість – це вартість розрахункова, яка може знаходитися лише у визначених умовах. Оцінка повинна трактуватися як достовірне відображення дійсності, а не лише представлення вартості складника активів чи зобов’язання.
В статье рассмотрены место и роль справедливой стоимости в учетно-аналитической системе управления предприятием. Исследована сущность справедливой стоимости и особенности ее применения в современных экономических условиях хозяйствования. Осуществлена сравнительная характеристика формирования справедливой стоимости с использованием требований международных и национальных стандартов учета. Сделан вывод о том, что справедливая стоимость – это расчетная стоимость, которая может находиться лишь в определенных условиях. Оценка должна трактоваться как достоверное отражение действительности, а не только представление стоимости части активов или обязательства
In the article a place and role of fair value are considered in registration-analytical control system by an enterprise. Essence of fair value, and features of her application, is investigational in the modern economic terms of management. Comparative description of forming of fair value is carried out with the use of requirements of international and national standards of account. Drawn conclusion, that a fair value is a calculation cost that can be only in certain terms. An estimation must be interpreted as a reliable reflection of reality, rather than just presentation of cost to part of assets or obligation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1352
ISSN: 2413-3965
Випуск: 15
Початкова сторінка: 579
Кінцева сторінка: 584
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бразілій Шинкаренко 2017 15.pdf238.98 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.