Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1376
Title: Облік і аудит запасів: особливості організації та методики
Authors: Пастернак, Ярослава Павлівна
Крот, Юлія Миколаївна
Issue Date: 2018
Publisher: Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”
Abstract: В умовах ринкових відносин першочергове значення набуває забезпечення підприємств товарно-матеріальними цінностями, зокрема в частині запасів. Потужна та ефективно функціонуюча матеріальна база підприємства є запорукою його успіху в економічній діяльності, забезпечує безперебійний виробничий процес, визначає ефективність виробництва. Постійний контроль над ефективним використанням виробничих запасів має велике значення для управління виробничою діяльністю кожного підприємства. Ефективне управління виробничими запасами підприємства, організація і методика їх обліку та аудиту є досить складною системою, яка потребує подальших досліджень та уточнень. В статті досліджено структуру системи управління запасами та розроблено взаємозв’язок її складових: «вхід – процес – вихід». На підставі проведених досліджень встановлено, що на організацію обліку запасів впливають багато факторів як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, головними з яких є особливості умов виробництва та специфіка господарської діяльності підприємства. Сучасний розвиток підприємства неможливий без виготовлення ним конкурентоспроможної продукції та реалізації її на внутрішніх і зовнішніх ринках. Здійснення процесу виробництва та створення матеріальних благ, які б задовольняли потреби споживачів, неможливе без використання запасів, які являються одним із найважливіших складових активів кожного підприємства. На усіх підприємствах номенклатура запасів обчислюється десятками тисяч найменувань, а інформація з обліку запасів становить понад 35% всієї інформації з керування виробництвом. Тому для забезпечення ефективної політики управління операціями із запасами необхідною умовою є наявність системи контролю підприємства, а зокрема незалежного контролю – проведення аудиту.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1376
ISBN: 978-9934-571-29-9
First Page: 469
End Page: 487
Book Title: Coastal regions: problems and paradigms of socio-economic development: Collective monograph
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моногр_Зміст.pdf44.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Моногр_Стаття_Пастернак.pdf378.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Моногр_Титул.pdf24.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.