Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1437
Title: Інформаційне забезпечення та організаційно-методична побудова процесу аудиту фінансових результатів діяльності підприємства
Authors: Крот, Юлія Миколаївна
Майданюк, Вероніка Володимирівна
Keywords: фінансові результати;об'єкти аудиту фінансових результатів;інформаційне забезпечення аудиту;методика аудиту
Issue Date: 2019
Publisher: Проблеми системного підходу в економіці
Abstract: Фінансові результати діяльності підприємства характеризують ефективність його діяльності. Правильність відображення фінансових результатів в бухгалтерському обліку та звітності впливає на прийняття тих чи інших рішень користувачами цієї інформації. Це зумовлює необхідність перевірки облікової інформації аудитором, який здійснить її об’єктивну незалежну оцінку. Для якісного виконання аудиту важливим є застосування певної його послідовності. Предметом дослідження є інформаційне забезпечення та організаційно-методична побудова процесу аудиту фінансових результатів діяльності підприємства. Мета статті полягає у дослідженні інформаційного забезпечення та розкритті особливостей методичної побудови процесу аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, що важливо для проведення аудиторських перевірок. Для досягнення поставленої мети використано такі методи і прийоми дослідження: аналіз і синтез, абстрагування, узагальнення, системний та графічний підходи. Авторами узагальнено особливості здійснення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства. Визначено предмет, об’єкти, мету та завдання аудиту фінансових результатів. Згруповано елементи облікової політики, вибір методів обліку яких впливає на фінансові результати, варті дослідження при здійсненні перевірки. Досліджено інформаційне забезпечення аудиту, що вивчається аудитором в процесі перевірки фінансових результатів. Інформаційне забезпечення аудиту фінансових результатів класифіковано та поділено на: правовстановлюючі документи, первинні документи, регістри обліку, звітність, дані аналітичного та синтетичного обліку, інші документи щодо обліку фінансових результатів, інформація, від третіх осіб, результати зовнішнього контролю та підсумки спостережень аудитора. Розглянуто типову організаційно-методичну побудову процесу аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, яка поділяється на чотири етапи: організаційний, підготовчий, технологічний та результативний. В статті наголошено важливість проведення подальших досліджень щодо здійснення аудиту фінансових результатів в умовах комп’ютеризації.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1437
ISSN: 2520-2200
DOI: doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-64
Issue: 6(74)-3
First Page: 112
End Page: 118
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_НАУ № 6 (74) 2019_частина 3_Крот.pdf6.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.