Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1447
Title: Відновлення приповерхневих радіальних профілів електрофізичних характеристик циліндричних об’єктів при вихрострумових вимірюваннях із наявністю апріорних даних. Формування вибірки для побудови сурогатної моделі
Other Titles: Reconstruction of surface radial profiles of the electrophysical characteristics of cylindrical objects during eddy current measurements with a priori data. The selection formation for the surrogate model construction
Authors: Гальченко, Володимир Якович
Тичков, Володимир Володимирович
Сторчак, Анатолій Вячеславович
Трембовецька, Руслана Володимирівна
Keywords: електрична провідність;магнітна проникність;приповерхневий профіль;вихрострумові вимірювання;відновлення;обернена електродинамічна задача;сурогатна модель
Issue Date: 2020
Publisher: Український метрологічний журнал
Abstract: Показано перспективність розв’язку багатопараметрової оберненої задачі вихрострумових вимірювань щодо ідентифікації радіальних профілів електрофізичних характеристик циліндричних об’єктів контролю апроксимаційним методом, який передбачає використання апріорної інформації про випробування об’єктів шляхом математичного моделювання. Виконано постановку задачі, визначено основні етапи її ефективного розв’язку. Наведено універсальну математичну модель процесу вимірювань, створено комплекс програм її реалізації в середовищі Python 3. Розрахунками на тестових моделях для простих випадків, коли є відомими аналітичні розв’язки, доведено адекватність створеного програмного забезпечення. З використанням комплексу програм проведено серію чисельних експериментів, які показали можливість розрізнення різновидів профілів розподілу матеріальних характеристик об’єктів моделювання. Проведено підготовчий етап побудови апроксимаційної сурогатної моделі для випадку залежності вихідного сигналу вихрострумового перетворювача від електричної провідності та магнітної проникності при фіксованій частоті збудження, що полягає в створенні комп’ютерного плану експерименту на основі ЛП-послідовностей Соболя та формуванні на базі “точної” електродинамічної моделі задачі навчальної вибірки. Вказано шляхи узагальнення на більш складні випадки розв’язку вимірювальних задач.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1447
ISSN: 2522-1345 (Online)
2306-7039 (Print)
DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2020.204226
Issue: 1
First Page: 35
End Page: 51
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.