Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки : [208] Главная страница раздела Просмотр статистики

Logo
Вісник ЧДТУ — заснований у 1991 р. збірник наукових праць у галузі технічних наук, який видає Черкаський державний технологічний університет. Вісник ЧДТУ включено до Переліку наукових фахових видань України (категорії "Б") за спеціальностями: 113 Прикладна математика, 131 Прикладна механіка, 121 Інженерія програмного забезпечення, 132 Матеріалознавство, 122 Комп’ютерні науки, 133 Галузеве машинобудування, 123 Комп’ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 125 Кібербезпека,152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 126 Інформаційні системи та технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка. Збірник представлено в наступних базах даних наукової інформації, каталогах і системах пошуку: Academic Recource Index ResearchBib, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Crossref, Citefactor, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Eurazian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Наукова періодика України

Просмотр

Подразделы этого раздела

2018 [72]

2019 [63]

2020 [56]

2021 [17]