Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1486
Title: Improvement of logistics system of municipal transport management
Other Titles: Удосконалення логістичної системи управління муніципальним транспортом
Authors: Boiko, Valentina
Бойко, Валентина Василівна
Keywords: logistics system;information and computer technologies;municipal transport;passenger transportation;логістична система;інформаційно-комп’ютерні технології;муніципальний транспорт;пасажирські перевезення
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
Abstract: It is established that the use of the transport logistics theory in passenger transportation makes it possible to eliminate complex contradictions that arise, on the one hand, between passenger and transport enterprises, and on the other – between transport enterprises and society. It is theoretically proved that the use of logistical approaches in the organization of municipal passenger transportation gives a transport company advantages in the fight for the market and passengers, leads to lower costs and cost of services, improves the quality of service. On the basis of the analysis of logistical approaches in municipal transport management, the improvement of logistics transport system is carried out, which, unlike the existing ones, characterizes branched multithreaded urban transport processes and systems and is built on the basis of modern information and computer technologies.
Встановлено, що застосування теорії транспортної логістики в пасажирських перевезеннях дає можливість усунути складні протиріччя, які виникають, з одного боку, між пасажирськими і транспортними підприємствами, а з другого – між транспортними підприємствами і суспільством. Збільшення кількості перевізників вимагає від автотранспортних компаній використовувати різноманітні методи для подальшого поліпшення якості транспорту, зниження його собівартості тощо. Теоретично доведено, що застосування логістичних підходів в організації муніципальних пасажирських перевезень дає транспортному підприємству переваги в боротьбі за ринок і пасажирів, веде до зниження витрат і вартості послуг, поліпшує якість обслуговування. Метою дослідження є удосконалення логістичної транспортної системи, яка, на відміну від існуючих, характеризує розгалужені багатопотокові міські транспортні системи та побудована на базі сучасних інформаційно-комп‘ютерних технологій. На основі аналізу логістичних підходів в управлінні муніципальним транспортом проведено удосконалення такої логістичної транспортної системи. Так, удосконалено логістичну систему управління муніципальним транспортом на прикладі м.Черкаси, яка відрізняється можливістю характеризувати розгалужені багатопотокові транспортні процеси і системи в межах міста та побудована на базі сучасних інформаційно-комп‘ютерних технологій. Проведено розробку мережевого графіка логістичної системи на ділянці зупинка «Другий мікрорайон» – зупинка «Будинок торгівлі», за яким розраховано тривалість руху за двома основними та одним альтернативним маршрутами. Також розраховано індекс рентабельності, за яким доведено доцільність використання удосконаленої логістичної системи управління муніципальним транспортом для пошуку альтернативних маршрутів, що є більш ефективними порівняно з дійсними
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1486
ISSN: 2306-4412
2708-6070 (online)
DOI: 10.24025/2306-4412.1.2020.193005
Issue: 1
First Page: 19
End Page: 26
Appears in Collections:№1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdfБойко В.В.450.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf144.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf320.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.