Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/152
Title: Побудова діагностичних моделей структур з активним опором
Authors: Протасов, Сергій Юрійович
Keywords: динамічна модель;структура з активним опором;перехідна теплова характеристика;перехідна теплова характеристика;інтегральна діагностика
Issue Date: Mar-2017
Publisher: Молодий вчений
Abstract: Стаття присвячена побудові діагностичних моделей структур з активним опором, що є одним із методів неруйнуючого контролю складних динамічних об’єктів. Структури з активним опором представляють собою об’єкти із розподіленими параметрами, що призводить до необхідності застосування рівнянь з частинними похідними або двовимірних інтегральних рівнянь, і в багатьох випадках при розв’язуванні практичних задач призводить до труднощів отримання якісних і кількісних результатів. Запропонований метод побудови заснований на переборі можливих типів диференціальних рівнянь з використанням еквівалентних інтегральних рівнянь. Для класифікації структур з активним опором використовується не лише порядок (структура) диференціальних рівнянь, а і значення їх параметрів. Актуальність методу підтверджують результати обчислювальних експериментів.
URI: http://molodyvcheny.in.ua/
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/152
ISSN: 2304-5809 (Print)
2313-2167 (Online)
Volume: №3
Issue: 43
First Page: 741
End Page: 744.
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
№3 (43) - 5.pdf6.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.