Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/176
Title: Алгоритм идентификации динамических моделей с запаздыванием
Authors: Костьян, Наталія Леонідівна
Протасов, Сергій Юрійович
Keywords: идентификация;моделирование;динамические системы с запаздыванием;Matlab
Issue Date: Oct-2015
Publisher: Математичне та комп’ютерне моделювання. Технічні науки
Abstract: Рассматриваются задачи идентификации динамических объектов с запаздыванием. Задачи решаются методом моментов, в результате чего определяются параметры передаточной функции объекта. Качество разработанных программных средств, реализующих данный метод, исследуется при помощи вычислительных экспериментов.
Розглядаються задачі ідентифікації динамічних об'єктів із запізненням. Задачі вирішуються методом моментів, в результаті чого визначаються параметри передатної функції об'єкта. Якість розроблених програмних засобів, що реалізують даний метод, досліджується за допомогою обчислювальних експериментів.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/176
ISSN: 2308-5916
Issue: 12
First Page: 65
End Page: 77
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56651-115536-1-SM.pdf285.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
52563-106128-1-SM.pdf433.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.