Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1771
Title: Напрями удосконалення маркетингової політики підприємства (на матеріалах ТОВ «АРТ КАПІТАЛ ГРУП», м. Київ)
Authors: Манн, Руслан Володимирович
Кутишенко, Богдан Володимирович
Keywords: ПІДПРИЄМСТВО,;ЕФЕКТИВНІСТЬ;МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА;МАРКЕТИНГ;УПРАВЛІННЯ
Issue Date: Dec-2020
Abstract: Магістерська робота містить: 90 сторінок, 24 таблиці, 11 рисунків, список літератури з 63 найменувань, 2 додатки. Об’єкт дослідження – система управління маркетинговою політикою підприємства. Предмет дослідження – теоретичні, методичні та прикладні аспекти підвищення ефективності управління маркетинговою політикою торговельного підприємства у процесі здійснення його фінансово-господарської діяльності. Мета магістерської роботи – опрацювання теоретико-методичних та практичних аспектів удосконалення маркетингової політики підприємства. Методи дослідження – логічного узагальнення; індукції; моделювання; статистичного та фінансового аналізу; графічний метод. Одержані результати можуть бути використанні в практичній діяльності підприємства ТОВ «АРТ КАПІТАЛ ГРУП». Ключові слова: МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА, ПІДПРИЄМСТВО, УПРАВЛІННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1771
Appears in Collections:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кутишенко Б.В. .pdf
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.