Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1826
Title: Портал розвитку знань для фотографів
Authors: Єгороова, Ольга В'ячеславівна
Федюшкін, Віктор Володимирович
Keywords: веб-ресурс;CMS;WordPress;дизайн
Issue Date: 2020
Abstract: Розробка веб-порталу розвитку знань для фотографів сприятиме естетичному і професійному вихованню користувачів, підвищенню рівня знань відвідувачів про мистецтво фото зйомки, поширенню різноманітних інформаційно-просвітницьких статей. Виконано аналітичний огляд існуючих фото мистецьких web-орієнтованих інформаційних систем. На користь розглянутих веб-орієнтованих систем свідчать зручний користувацький інтерфейс та сучасний дизайн. Основними недоліками є перенасичення контентом та анімаційними елементами. Виконано постановку задачі та сформовано технічні вимоги до створюваного порталу розвитку знань для фотографів, серверу. Наведено опис предметної області. Розроблено концепцію порталу розвитку знань для фотографів та спроектовано його структуру. UI дизайн інтерфейсу виконано засобами Adobe Photoshop CS6. Побудована об’єктно-орієнтована модель порталу розвитку знань для фотографів. Спроектовано архітектуру порталу розвитку знань для фотографів. Визначено модулі та відповідні їм директорії, наведено призначення модулів. Обґрунтовано вибір засобів розробки порталу розвитку знань для фотографів, визначено вимоги до апаратного та програмного забезпечення, описано адміністрування порталу в системі керування контентом WordPress, розроблено та описано структуру бази даних, виконана програмна реалізація порталу та наведено його інтерфейс. Функціональні можливості створеного веб-ресурсу дозволяють користувачам ознайомитися із новинами, статтями, фото та відео файлами, які розмішені у вільному доступі, підтримувати зворотній зв’язок з адміністратором веб-ресурсу. Веб-ресурс розроблений із використанням платформи керування контентом WordPress, бази даних MySQL, мови PHP та мови гіпертекстової розмітки документів НТМL.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1826
Appears in Collections:Наукові роботи студентів та аспірантів (ФІТІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна_робота_Федюшкін_В.pdf3.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.