Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1915
Title: Шляхи розвитку суб’єктів малого бізнесу в сільській місцевості регіону
Authors: Радченко, Андрій Анатолійович
Павлова, Анастасія Ігорівна
Keywords: агропромисловий комплекс;фермерське господарство;суб'єкти малого бiзнесу,;сільська місцевість;кооперація;кредитування;iнтеграцiйнi зв 'язки;франчайзинг
Issue Date: 2020
Publisher: Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка та управління
Abstract: У роботi обтгрунтовано окремi методичнi положення та надано рекомендацii, якi сприятимуть ефективному створенню та дiяльностi малого бiзнесу в сiльському агропромисловому комплексi на регiональному рiвнi. Поглиблено теоретичне обт:рунтування специфiки розвитку малого бiзнесу в агро­промисловому комплексi. Визначено основнi напрями вдосконалення державноi пiдтримки малого бiз­несу в сiльськiй мiсцевостi в частинi пiльгового кредитування, а також рiзнi варiанти ix спiвпрацi та iнтеграцii з урахуванням особливостей регiону. Визначено ва:ж;ливiсть виконання регiональним коорди­натором функцii органiзацii розподiлу державноi пiдтримки сектору малого бiзнесу. Кризова ситуацiя агропромислового комплексу та аналiз розвитку малих форм бiзнесу в сiльськiй мiсцевостi дали змогу зробити висновок про необхiднiсть формування в регiонi аграрноi системи кооперативу, що пiдви­щить ефективнiсть дiяльностi п суб 'ектiв через використання рiзних варiантiв партнерства.
URI: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/archive?layout=edit&id=43
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1915
ISSN: 2707-1103
DOI: 10.32838/2523-4803/70-1-31
Volume: 31(70)
Issue: 1
First Page: 180
End Page: 184
Appears in Collections:Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Павлова_стаття_2020 (1).pdf8.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.