Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1936
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛазуренко, Олена Григорівна-
dc.date.accessioned2021-03-17T09:47:28Z-
dc.date.available2021-03-17T09:47:28Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1936-
dc.description.abstractПроаналізовано організаційне становлення товариських судів – виборних громадських органів в українському радянському селі наприкінці 50-х – першій половині 60-х років ХХ століття. Висвітлено особливості створення загальносільських товариських судів. Акцентується увага на компетентності справ, які розглядалися товариськими судами в селі та на організації самої роботи цих судів. Окремим блоком подається інформація про підвищення фаховості та підвищенні правової культури членів сільських товариських судів. Доведено, що громадський авторитет товариських судів в суспільстві був доволі високим. Рішення товариських судів носили не репресивний, а виключно профілактичний характер. Ключові слова: , , , , , ,uk_UA
dc.description.abstractOrganizational formation of community courts – elected public authorities in the Ukrainian soviet village – in the late 50's – the first half of the 60's of the twentieth century is analyzed. The peculiarities of creation of community courts are highlighted. The emphasis is on the competence of cases considered by community courts in the village and the organization of the work of these courts. A separate block provides the information on raising the level of professionalism and improving the legal culture of members of village community courts. It has been proved that the public authority of community courts in the society was rather high. The decisions of community courts were not repressive, but exclusively preventiveuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherГуманітарний вісник ЧДТУ. Серія: Історичні наукиuk_UA
dc.subjectгромадськістьuk_UA
dc.subjectзаконuk_UA
dc.subjectколгоспuk_UA
dc.subjectположенняuk_UA
dc.subjectправопорушенняuk_UA
dc.subjectселоuk_UA
dc.subjectтовариські судиuk_UA
dc.subjectкінець 50-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.uk_UA
dc.subjectcommunityuk_UA
dc.subjectlawuk_UA
dc.subjectcollective farmuk_UA
dc.subjectsituationuk_UA
dc.subjectoffenseuk_UA
dc.subjectvillageuk_UA
dc.subjectcommunity courtsuk_UA
dc.titleТовариські суди на селі в період лібералізації системи судочинства в Українській РСРuk_UA
dc.title.alternativeCommunity courts in the village during liberalization of justice system in the Ukrainian SSRuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.volume27uk_UA
dc.citation.issue11uk_UA
dc.citation.spage73uk_UA
dc.citation.epage81uk_UA
Appears in Collections:Число 27. Вип. 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdfЛазуренко О.553.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf412.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf605.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.