Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/194
Title: Оцінювання показників станцій технічного обслуговування у м. Черкаси
Other Titles: Assessment of indices of vehicle service stations in Cherkasy city
Authors: Тригуб, Оксана Анатоліївна
Солтус, Анатолій Петрович
Рудь, Дмитро Вікторович
Keywords: споживчі цінності;ранг;конкурентоспроможність;експертне опитування;станція технічного обслуговування;consumer values;grading;competitive ability;expert poll;vehicle service station
Issue Date: 2018
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки
Abstract: Сучасні ринкові умови, що характеризуються посиленням жорсткості конкурентної боротьби, формують передумови для забезпечення максимальної наближеності послуг автосервісних підприємств до вимог клієнтів. Тільки за цих умов вони будуть мати певну споживчу цінність – сукупність їх корисних властивостей. Згідно з аналізом фахівців автотранспортної галузі за даними останніх досліджень на перше місце ставляться такі показники конкурентоспроможності станцій технічного обслуговування (СТО), як підвищення якості виконуваних послуг, скорочення часу виконання замовлень, застосування гнучкої цінової політики. Однак з точки зору клієнта і працівника СТО, ранжування споживчих цінностей послуг може бути різним і залежати від різних факторів: фінансового достатку, регіональності СТО, орієнтованості СТО, субʼєктивних потреб та ін.
Modern market conditions, which are characterized by increasing of competition strictness, create preconditions for maximizing the proximity of service center services to customer requirements. Only under these conditions they will have a certain consumer value. At the same time, the opinions of the worker and the consumer may vary. The authors of the article set the goal to conduct a ranking of subjective consumer values that form the competitiveness of service station from the point of view of the client and from the point of view of the employee. The method of expert evaluations is chosen for the ranking. The respondents' survey has shown that both employees and consumers of service station are unanimous in their opinion about such consumer values: the quality of maintenance and repair work, the price of services, the timing of performance of orders and the external attractiveness of service station (aesthetics).
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/194
ISSN: 2306-4412
2306-4455
DOI: 10.24025/2306-4412.3.2018.162740
Issue: 3
First Page: 67
End Page: 73
Appears in Collections:№3/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdfТригуб372.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf133.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf143.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.