Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/202
Title: Особливості використання інтегральних динамічних моделей при розрахунку перехідних процесів в електричних колах
Authors: Ключка, Костянтин Миколайович
Ситник, Олександр Олексійович
Протасов, Сергій Юрійович
Keywords: електричне коло;інтегральне рівняння Вольтерри;алгоритми;програмні засоби
Issue Date: 27-Sep-2014
Publisher: Global scientific unity 2014: The International Scientific Association «Science & Genesis»
Abstract: Традиційний підхід при побудові алгоритмів та програмних засобів розрахунку перехідних процесів в електричних колах базується на чисельній реалізації диференціальних рівнянь. Цей підхід закладений майже у всі універсальні та спеціалізовані серійні пакети прикладних програм, що дозволяють вести такі розрахунки. Чисельні алгоритми, що реалізовані в серійних пакетах на теперішній час, достатньо удосконалені та широко застосовуються, але теж мають певні якісні обмеження, що стосуються вказаних вище задач, а також задач великої розмірності, кіл із імпульсними впливами та зі змінною структурою. Якщо електричні кола містять елементи з розподіленими параметрами то вони описуються диференціальними рівняннями в частинних похідних, що звичайно відносяться до рівнянь гіперболіч- ного типу. В задачах аналізу динаміки електричних кіл, що містять елементи як із зосередженими, так і з розподіленими параметрами, важливою є проблема вибору динамічної моделі, що найкращим чином відповідає поставленим вимогам. Ефективним підходом для подолання цих ускладнень є використання обчислювальних алгоритмів, заснованих на реалізації нетрадиційних динамічних моделей у вигляді інтегральних або змішаних інтегродиференціальних залежностей.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/202
ISSN: 9789665326823
First Page: 167
End Page: 170
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V_1.pdf7.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.