Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2065
Title: Сутність основних засобів підприємства: понятійно-категоріальний апарат
Authors: Плигач, Катерина Дмитрівна
Грідіна, М.А.
Keywords: основні засоби;основні фонди;капітал;активи;засоби праці;fixed assets;capital;assets;means of labor
Issue Date: 17-Apr-2018
Publisher: Сучасні тенденції розвитку економіки та підприємництва: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Черкаси, 17-18 квітня 2018 р.
Abstract: У статті досліджено зміст категорій «основні засоби» та «основні фонди». Розглянуто наявні підходи до їх визначення серед науковців та у нормативно-правових актах, які регулюють вітчизняну економіку. Запропоновано власне визначення дефініції «основні засоби».
In the article the essence of the categories «fixed assets» and «fixed assets» is investigated. The existing approaches of their definition among scientists and in normative-legal acts are considered. The actual definition of «fixed assets» is proposed.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2065
First Page: 95
End Page: 100
Appears in Collections:Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Плигач, 18-3.pdf377.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.