Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2087
Title: Антикризова економічна політика: наукові засади формування та впровадження : навчально-методичний посібник для здобувачів освітньонаукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка усіх форм навчання
Authors: Павловська, Анна Станіславівна
Руденко, Оксана Анатоліївна
Issue Date: 2020
Publisher: Черкаси : ЧДТУ
Abstract: Розкриваються основи, сутність, тенденції та загальна проблематика антикризового управління в умовах розвитку ринкової економіки. Розглядаються основні аспекти кризи державного управління, питання державного регулювання кризових ситуацій. Приділена увага інноваційній стратегії розвитку, інвестиційній політиці та питанням банкрутства підприємств як інструментам антикризового управління; державній політиці, яка проводиться з метою стабілізації економіки шляхом застосування методів впливу на макро- та мікрорівні.Навчальні завдання відбивають реальні ситуації, що можуть скластися в практиці антикризового управління. Запропоновані завдання для самостійної та практичної роботи, а також завдання для перевірки знань.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2087
Number of Pages: 151
Appears in Collections:Навчальні видання (ФЕУ)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.