Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2088
Title: Методологія форсайту в економічних дослідженнях: навчальнометодичний посібник для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 051 Економіка усіх форм навчання
Authors: Проданова, Лариса Василівна
Issue Date: 2020
Publisher: Черкаси : ЧДТУ
Abstract: Видання підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Методологія форсайту в економічних дослідженнях». Містить матеріали для самостійного вивчення дисципліни, охоплює основні форми навчального процесу. В методичних порадах вказані напрями вивчення кожної теми курсу, пояснюються найскладніші питання. Навчальні завдання відображають ситуації, що можуть скластися в практиці стратегічного прогнозування та менеджменту. Запропоновані завдання для самостійної та практичної роботи, а також завдання для перевірки знань. Для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 051 Економіка усіх форм навчання.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2088
Number of Pages: 119
Appears in Collections:Навчальні видання (ФЕУ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.