Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2099
Назва: Перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму на Черкащині
Інші назви: Prospects for development of cultural and educational tourism in Cherkasy region
Автори: Шестель, Олена Геннадіївна
Литвин, Тетяна Петрівна
Ключові слова: культурно-пізнавальний туризм;культура;етнічна спадщина;туристична інфраструктура;об’єкти культурної спадщини;туристичний потенціал;cultural and educational tourism;culture;ethnic heritage;tourism infrastructure;cultural heritage sites;tourism potential
Дата публікації: 2020
Видавництво: Інновації та технології в сфері послуг і харчування
Короткий огляд (реферат): У роботі проаналізовано перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму на Черкащині. Актуальність дослідження пояснюється недостатнім висвітленням питання культурно-пізнавального туризму на Черкащині в науковій літературі. Необхідно зазначити, що культурно-пізнавальний туризм все більше привертає увагу туристів, оскільки Черкащина – регіон, у якому мандрівники можуть не лише задовольняти потреби відпочинку, користуючись рекреаційними зонами, а й розвиватися інтелектуально і духовно, відвідуючи численні культурно-історичні пам’ятки. Метою дослідження є виявлення специфічних історико-культурних регіонів, що виступають мотивом у культурно-пізнавальному туризмі. Для досягнення мети потрібно виконати такі завдання: визначити перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму; проаналізувати питання мотивації туристів для відвідування того чи іншого культурно-історичного об’єкта; висвітлити перспективи вирішення цих проблем. Для досягнення мети було використано наступні методи дослідження: систематизація наукової літератури і теоретичний аналіз з метою визначення стану і теоретичного обґрунтування перспектив розвитку культурно-пізнавального туризму на Черкащині, методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, узагальнення. У процесі написання статті доведено, що культурно-пізнавальний туризм – це активний спосіб ознайомитися з культурою та історією свого народу. Потенційних туристів можуть зацікавити пам’ятки історії, культури, архітектури, а також релігійні об’єкти Черкащини. Зауважимо, що в досліджуваному регіоні збереглося доволі багато пам’яток матеріальної та духовної культури, які приваблюють туристів не лише з усієї України, а й з інших країн. На жаль, не всі вони перебувають у належному стані. Таким чином, Черкащина має значний культурний, історичний, економічний, потенціал для розвитку культурно-пізнавального туризму. У статті доведено, що на Черкащині доцільно запроваджувати культурнопізнавальні тури, зважаючи на наявнісь ресурсів. Збільшенню кількості туристів сприятиме реставрація культурно-історичних об’єктів і розвиток туристичної інфраструктури.
The prospects for the development of cultural and educational tourism in Cherkasy region are analyzed in the paper. The relevance of the study is explained by insufficient coverage of the issue of cultural and educational tourism in Cherkasy region in scientific literature. It should be noted that cultural and educational tourism is increasingly attracting tourists, because Cherkasy region is a region where travelers can not only meet the needs of recreation, using recreational areas, but also develop intellectually and spiritually, visiting numerous cultural and historical sites. The purpose of the study is to identify specific historical and cultural regions that are the reason of cultural and educational tourism. In order to achieve this goal, the following tasks must be fulfilled: to determine the prospects for the development of cultural and educational tourism; to analyze issues of tourists' motivation to visit a cultural and historical site; to determine the specific cultural and historical traditions of Cherkasy region; to feature the prospects for solving these problems. To achieve the goal, the following research methods have been used: systematization of scientific literature and theoretical analysis to determine the state and theoretical justification of the prospects for the development of cultural and educational tourism in Cherkasy region, methods of empirical research: observation, comparison, generalization. In the course of writing the article, it is proved that cultural and educational tourism is an active way to study the culture and history of the people. Potential tourists may be interested in historical, cultural, architectural monuments, as well as religious sites of Cherkasy region. It should be noted that there are many monuments of material and spiritual culture in the studied region, which attract tourists not only from all over Ukraine but also from other countries. Unfortunately, not all of them are in good condition. Thus, Cherkasy region has a significant cultural, historical, economic, educational potential for the development of cultural and educational tourism. The article proves that Cherkasy region has a considerable potential for the introduction of cultural and educational tours, given the available resources. The restoration of cultural and historical sites and the development of tourism infrastructure will contribute to increasing the number of tourists
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2099
ISSN: 2708-4949
DOI: 10.24025/2708-4949.2.2020.213048
Випуск: 2
Початкова сторінка: 75
Кінцева сторінка: 81
Розташовується у зібраннях:№2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
титул.pdfШестель92.92 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
10.pdf298.06 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
зміст.pdf77.01 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.