Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2170
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGattnar, Anja-
dc.date.accessioned2021-04-27T12:32:05Z-
dc.date.available2021-04-27T12:32:05Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2707-0573-
dc.identifier.issn2707-112Х (online)-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2170-
dc.description.abstractThe paper deals with the interpretation of time reference in comprehension of indirect speech in Russian. The focus of the investigation is on the distinction between simultaneous and backward-shifted events in past-under-past condition. While many studies on indirect speech in Russian solely discuss tense forms, the paper is focused on the usage of verbal aspect in past-under-past condition. A sentence transformation test and a picture recognition task give first insights into aspect use, interpretation, and processing of indirect speech sentences in Russian.uk_UA
dc.description.abstractТеоретичне підґрунтя. На відміну від англійської, російська мова не має узгодження часів (Sequence of Tense, SOT) у непрямій мові. У SOT-мовах час у залежному підрядному реченні змінюється відповідно до часу у головному реченні. У російській мові час дієслова у підрядному реченні залишається незмінним згідно з відповідною частиною прямої мови. На противагу багатьом дослідженням, в яких розглянуто лише часові форми у непрямій мові, у цій статті досліджено вживання виду російського дієслова за умови часу «минулого у минулому» (past under past). Мета дослідження. Ця стаття – спроба продемонструвати за допомогою експериментів те, як категорії часу і виду російського дієслова впливають на розуміння часової референції у непрямій мові. Дослідження зосереджене на розпізнаванні одночасних подій та подій, розділених часом, за умови «минулого в минулому». За такої умови у непрямій мові підрядне речення, яке залежить від дієслова в минулому часі, переймає категорію часу з прямої мови, але не узгоджується з реченням непрямої мови, що було б характерним для SOT-мов. У випадку подій, що перетинаються у часі, за умов «минулого в минулому» з недоконаним видом дієслова, описана подія ще не є завершеною, вона поширюється і на час після первісного мовленнєвого акту. Дієслова доконаного виду описують за умови «минулого в минулому» події, що завершилися вже до початку первісного мовленнєвого акту. Вид підпорядкованого дієслова у непрямій мові є ключовим фактором для визначення перенесеної в минуле чи одночасної референції. Методи дослідження. Тест з трансформації речень допомагає здобути інформацію щодо активного використання мови. Як російськомовні учасники перетворюють пряму мову на непряму залежно від часу та виду дієслова? Вважаємо, що вони переймають час дієслова з прямої мови і переносять його безпосередньо до непрямої мови. Їмовірно, що за умов «теперішнього часу у минулому» (present under past) учасники мають використовувати для прямої мови дієслова теперішнього часу. За умов «минулого в минулому» для підрядних дієслів очікуємо використання дієслів минулого часу там, де у завданні є дієслова доконаного виду минулого часу. Тест з розпізнавання зображень дозволяє нам досягти ясності щодо інтерпретації часової референції у непрямій мові. Припускаємо, що теперішній час у минулому учасники тесту мають пов’язувати виключно з зображенням недоконаної дії. Натомість «минуле в минулому» з дієсловом доконаного виду викликає реакцію на зображення доконаної дії (результату). Для дієслова недоконаного виду за такої умови є їмовірним вибір зображення недоконаної дії (процесу) у більшості відповідей. Розпізнавання зображень оцінюється за допомогою виміру часу реакції. Прогнозуємо, що розпізнавання зображень у випадку дієслів недоконаного виду «минулого в минулому» має призводити до довшого часу реакції, ніж у випадку з дієсловами недоконаного виду «теперішнього в минулому». Результати. Тест з доповнення речень мав наступні результати: тільки у 13% випадків час дієслова було змінено – з теперішнього на минулий. З погляду на вибір виду дієслова за умови змінення часу в минулому часі у 53% випадків учасники використали недоконаний, а у 47% доконаний вид дієслова. Аналіз даних із завдання з розпізнавання зображень надав наступну картину: понад 80% розпізнаних зображень відповідають нашим припущенням щодо інтерпретації часу в непрямій мові. Статистично значущої різниці між часами реакції для окремих завдань, що складалися з трьох речень, виявлено не було. Час реакції у процесі розпізнавання зображень для «теперішнього часу в минулому» та «минулого в минулому» з доконаним видом дієслова був майже однаковим, натомість «минуле в минулому» з доконаним видом дієслова приводить до статистично значущої різниці; учасники тесту реагували у цих випадках швидше. Обговорення та перспективи. Завдання з трансформування речень підтверджують мої припущення, що носії російської мови переймають час дієслова з прямої мови і використовують його у реченні з непрямою мовою. Відмінність між «теперішнім часом у минулому» і «минулим часом у минулому» сприймається як загальновідоме знання. Заміщення теперішнього часу минулим для підпорядкованих дієслів недоконаного виду приводить до висновку, що дієслова минулого часу недоконаного виду у минулому сприймаються як подія, що перетинається у часі з непрямою мовою і є незавершеною. Результат тесту з розпізнавання зображень доводить, що недоконаний вид за умови «минулого у минулому» посилює образ пересічення подій у головному реченні та підрядному реченні в непрямій мові. Довші часи реакції для «теперішнього часу у минулому» можна, на мою думку, пояснити темпоральною локалізацією різних розмовних подій. Головне і підрядне речення належать до різних часів. Взаємозв’язок часів у такій непрямій мові є більш складним, когнітивні процеси тривають довше, час реакції збільшується. Результати для дієслів недоконаного виду у «минулому в минулому» відносно часу реакції можна пояснити різницею дієслівного виду між головним реченням та підпорядкованою непрямою мовою. Результат недоконаного виду щодо часу реакції може бути пояснений різницею у виді дієслів головного речення та підпорядкованої непрямої мови. Дієслова мають форму минулого часу, але головне речення виражає завершений мовний акт, тоді як у непрямій мові подія ще триває. Ця різниця у виді дієслів призводить до довшого часу реакції у порівнянні з дієсловами доконаного виду у минулому в минулому. Час реакції відображає обробку інформації щодо часу події. Вживання того чи іншого виду дієслова в непрямій мові за умови минулого в минулому відповідає різним типам подій, тому вид дієслова є важливим для розуміння співвідношення часів у непрямій мові. Подальші експерименти можуть бути сконцентровані на різниці в обробці інформації та в інтерпретації між «теперішнім часом в минулому» та недоконаному виду дієслова «минулого часу в минулому». Додаткові дослідження мають роз’яснити різницю між одночасним та зміщеним у часі розумінням подійuk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherLanguage: codification, competence, communicationuk_UA
dc.subjectindirect speechuk_UA
dc.subjectverbal aspectuk_UA
dc.subjecttenseuk_UA
dc.subjectexperimental methodsuk_UA
dc.subjectsentence transformation testuk_UA
dc.subjectpicture recognition taskuk_UA
dc.subjectнепряма моваuk_UA
dc.subjectвид дієсловаuk_UA
dc.subjectаспектuk_UA
dc.subjectчасuk_UA
dc.subjectекспериментальні методиuk_UA
dc.subjectтест з трансформації реченьuk_UA
dc.subjectтест з розпізнавання зображеньuk_UA
dc.titleTime reference in indirect speech in Russian as a non-SOT languageuk_UA
dc.title.alternativeРеференція часу в непрямій мові у роcійській як мові без узгодження часівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.issue2(3)uk_UA
dc.citation.spage47uk_UA
dc.citation.epage62uk_UA
dc.identifier.doi10.24025/2707-0573.2(3).2020.218977-
Appears in Collections:№2(3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47-62_Gattnar 2(3).pdf427.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст_2(3).pdf146.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул_2(3).pdf184.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.