Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2170
Название: Time reference in indirect speech in Russian as a non-SOT language
Другие названия: Референція часу в непрямій мові у роcійській як мові без узгодження часів
Авторы: Gattnar, Anja
Ключевые слова: indirect speech;verbal aspect;tense;experimental methods;sentence transformation test;picture recognition task;непряма мова;вид дієслова;аспект;час;експериментальні методи;тест з трансформації речень;тест з розпізнавання зображень
Дата публикации: 2020
Издательство: Language: codification, competence, communication
Краткий осмотр (реферат): The paper deals with the interpretation of time reference in comprehension of indirect speech in Russian. The focus of the investigation is on the distinction between simultaneous and backward-shifted events in past-under-past condition. While many studies on indirect speech in Russian solely discuss tense forms, the paper is focused on the usage of verbal aspect in past-under-past condition. A sentence transformation test and a picture recognition task give first insights into aspect use, interpretation, and processing of indirect speech sentences in Russian.
Теоретичне підґрунтя. На відміну від англійської, російська мова не має узгодження часів (Sequence of Tense, SOT) у непрямій мові. У SOT-мовах час у залежному підрядному реченні змінюється відповідно до часу у головному реченні. У російській мові час дієслова у підрядному реченні залишається незмінним згідно з відповідною частиною прямої мови. На противагу багатьом дослідженням, в яких розглянуто лише часові форми у непрямій мові, у цій статті досліджено вживання виду російського дієслова за умови часу «минулого у минулому» (past under past). Мета дослідження. Ця стаття – спроба продемонструвати за допомогою експериментів те, як категорії часу і виду російського дієслова впливають на розуміння часової референції у непрямій мові. Дослідження зосереджене на розпізнаванні одночасних подій та подій, розділених часом, за умови «минулого в минулому». За такої умови у непрямій мові підрядне речення, яке залежить від дієслова в минулому часі, переймає категорію часу з прямої мови, але не узгоджується з реченням непрямої мови, що було б характерним для SOT-мов. У випадку подій, що перетинаються у часі, за умов «минулого в минулому» з недоконаним видом дієслова, описана подія ще не є завершеною, вона поширюється і на час після первісного мовленнєвого акту. Дієслова доконаного виду описують за умови «минулого в минулому» події, що завершилися вже до початку первісного мовленнєвого акту. Вид підпорядкованого дієслова у непрямій мові є ключовим фактором для визначення перенесеної в минуле чи одночасної референції. Методи дослідження. Тест з трансформації речень допомагає здобути інформацію щодо активного використання мови. Як російськомовні учасники перетворюють пряму мову на непряму залежно від часу та виду дієслова? Вважаємо, що вони переймають час дієслова з прямої мови і переносять його безпосередньо до непрямої мови. Їмовірно, що за умов «теперішнього часу у минулому» (present under past) учасники мають використовувати для прямої мови дієслова теперішнього часу. За умов «минулого в минулому» для підрядних дієслів очікуємо використання дієслів минулого часу там, де у завданні є дієслова доконаного виду минулого часу. Тест з розпізнавання зображень дозволяє нам досягти ясності щодо інтерпретації часової референції у непрямій мові. Припускаємо, що теперішній час у минулому учасники тесту мають пов’язувати виключно з зображенням недоконаної дії. Натомість «минуле в минулому» з дієсловом доконаного виду викликає реакцію на зображення доконаної дії (результату). Для дієслова недоконаного виду за такої умови є їмовірним вибір зображення недоконаної дії (процесу) у більшості відповідей. Розпізнавання зображень оцінюється за допомогою виміру часу реакції. Прогнозуємо, що розпізнавання зображень у випадку дієслів недоконаного виду «минулого в минулому» має призводити до довшого часу реакції, ніж у випадку з дієсловами недоконаного виду «теперішнього в минулому». Результати. Тест з доповнення речень мав наступні результати: тільки у 13% випадків час дієслова було змінено – з теперішнього на минулий. З погляду на вибір виду дієслова за умови змінення часу в минулому часі у 53% випадків учасники використали недоконаний, а у 47% доконаний вид дієслова. Аналіз даних із завдання з розпізнавання зображень надав наступну картину: понад 80% розпізнаних зображень відповідають нашим припущенням щодо інтерпретації часу в непрямій мові. Статистично значущої різниці між часами реакції для окремих завдань, що складалися з трьох речень, виявлено не було. Час реакції у процесі розпізнавання зображень для «теперішнього часу в минулому» та «минулого в минулому» з доконаним видом дієслова був майже однаковим, натомість «минуле в минулому» з доконаним видом дієслова приводить до статистично значущої різниці; учасники тесту реагували у цих випадках швидше. Обговорення та перспективи. Завдання з трансформування речень підтверджують мої припущення, що носії російської мови переймають час дієслова з прямої мови і використовують його у реченні з непрямою мовою. Відмінність між «теперішнім часом у минулому» і «минулим часом у минулому» сприймається як загальновідоме знання. Заміщення теперішнього часу минулим для підпорядкованих дієслів недоконаного виду приводить до висновку, що дієслова минулого часу недоконаного виду у минулому сприймаються як подія, що перетинається у часі з непрямою мовою і є незавершеною. Результат тесту з розпізнавання зображень доводить, що недоконаний вид за умови «минулого у минулому» посилює образ пересічення подій у головному реченні та підрядному реченні в непрямій мові. Довші часи реакції для «теперішнього часу у минулому» можна, на мою думку, пояснити темпоральною локалізацією різних розмовних подій. Головне і підрядне речення належать до різних часів. Взаємозв’язок часів у такій непрямій мові є більш складним, когнітивні процеси тривають довше, час реакції збільшується. Результати для дієслів недоконаного виду у «минулому в минулому» відносно часу реакції можна пояснити різницею дієслівного виду між головним реченням та підпорядкованою непрямою мовою. Результат недоконаного виду щодо часу реакції може бути пояснений різницею у виді дієслів головного речення та підпорядкованої непрямої мови. Дієслова мають форму минулого часу, але головне речення виражає завершений мовний акт, тоді як у непрямій мові подія ще триває. Ця різниця у виді дієслів призводить до довшого часу реакції у порівнянні з дієсловами доконаного виду у минулому в минулому. Час реакції відображає обробку інформації щодо часу події. Вживання того чи іншого виду дієслова в непрямій мові за умови минулого в минулому відповідає різним типам подій, тому вид дієслова є важливим для розуміння співвідношення часів у непрямій мові. Подальші експерименти можуть бути сконцентровані на різниці в обробці інформації та в інтерпретації між «теперішнім часом в минулому» та недоконаному виду дієслова «минулого часу в минулому». Додаткові дослідження мають роз’яснити різницю між одночасним та зміщеним у часі розумінням подій
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2170
ISSN: 2707-0573
2707-112Х (online)
DOI: 10.24025/2707-0573.2(3).2020.218977
Выпуск: 2(3)
Первая страница: 47
Последняя страница: 62
Располагается в коллекциях:№2(3)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
47-62_Gattnar 2(3).pdf427.49 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
зміст_2(3).pdf146.65 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
титул_2(3).pdf184.82 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.