Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2175
Название: Praktische einführung in den russischen verbalaspekt. Практикум: употребление видов глагола
Другие названия: Workbook: Usage of Russian verb aspects
Практикум: уживання видів дієслова
Авторы: Liaunigg, Michaela
Дата публикации: 2020
Издательство: Language: codification, competence, communication
Краткий осмотр (реферат): Вивчення теми «Види дієслова» в німецькомовному середовищі у процесі вивчення російської мови є дуже важливим, оскільки граматична категорія дієслівного виду відсутня в німецькій мові. На уроках вивчення виду дієслів необхідне виконання різноманітних вправ. У підручнику запропоновано вправи й пояснення до них для засвоєння виду дієслів на рівні володіння мовою А1 - В2. 1. Теоретичні основи вивчення виду. 1.1. Розвиток дитячого мовлення. Структура книги орієнтована на розвиток дієслівного словника в онтогенезі, що відображено в змісті: 1. Наказовий спосіб. 2. Інфінітив. 3. Теперішній час. 4. Минулий час. 5. Майбутній час. 6. Умовний спосіб. 1.2. Частотність дієслів за вживанням. Набір дієслів зорієнтований на частотність їх уживання, без урахування їх парності. 1.3. Процес навчання і викладання з погляду нейробіології. Для ефективного навчання важливим є формування мовних / граматичних зразків та вміння подальшого їх розпізнавання в мовленні. Для цього процесу потрібні репрезентативні приклади в необхідній кількості. На цій підставі мозок самостійно аналізує, синтезує і видає результат, виражений у мовних одиницях. 2. Застосування теорії на практиці. За допомогою картинок запропоновано певну навчальну ситуацію. Робота з картинками має три етапи: а) прочитати і перекласти німецькою мовою; б) описати ситуацію на картинці; в) навідне запитання. Також ефективним для засвоєння теми є вправи з рухами та вправи з кольоровим маркуванням у текстах.
Studying the topic «verb aspects» in German-speaking environments while learning Russian is very important, as the grammatical category of verb aspect is absent in German. In lessons on verb species it is necessary to practice various tasks. This book offers exercises and explanations for the verb aspect at the A1 - B2 level. 1. Theoretical foundations for the study of the aspect. 1.1. The development of children's speech. The structure of the book is focused on the development of verbal vocabulary in ontogenesis, which is reflected in the content 1. The imperative mood. 2. Infinitive. 3. Present tense. 4. The past tense. 5. Future tense. 6. The subjunctive mood. 1.2. Frequency of verbs by usage. A set of verbs focused on the frequency of their use, without regard to their pairing. 1.3. The learning and teaching process from a neurobiological perspective. In order to learn effectively, it is important to form speech/grammar patterns and to be able to further recognize them in speech. This process requires representative examples in sufficient numbers. On this basis the brain independently analyses, synthesizes and produces a result expressed in language units. 2. Putting theory into practice. A particular learning situation is suggested with the help of pictures. Working with pictures has three steps: a) Reading and translating into German; b) Describing the situation in the picture; c) Answering a leading question. Movement and colour coded exercises in the texts are also effective for mastering the topic
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2175
ISSN: 2707-0573
2707-112Х (online)
Выпуск: 2(3)
Первая страница: 106
Последняя страница: 111
Располагается в коллекциях:№2(3)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
106-111_Ляунигг 2(3).pdf436.51 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
зміст_2(3).pdf146.65 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
титул_2(3).pdf184.82 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.