Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2233
Название: Дослідження впливу завантаженості мережі на якість передавання VoIP
Другие названия: Investigation of the impact of network load on VoIP transmission quality
Авторы: Чорній, Андрій Михайлович
Журбинський, Дмитро Анатолійович
Євтушенко, Ігор Олександрович
Ключевые слова: завантаженість мережі;якість обслуговування;технологія VoIP;кодек;джитер;МОС-фактор;network load;quality of service;VoIP technology;codec;jitter;MOS factor
Дата публикации: 2019
Издательство: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
Краткий осмотр (реферат): Поява нових технологій та протоколів передачі даних у телекомунікаційних мережах зумовлює появу нових підходів до якісного та ефективного передавання інформації. Одним із найпоширеніших типів даних, що передаються, є передача голосових повідомлень (мови). У класичних аналогових системах передача мови здійснювалася за допомогою комутації каналів,але з появою підходу, який передбачає комутації пакетів, з’явилася і нова ідеологія до передачі голосових повідомлень. Однією з найефективніших, з точки зору використання наявної смуги пропускання каналу зв’язку та адаптивних параметрів якості, є ІР-телефонія, за допомогою якої можна розгортати телефонні корпоративні мережі. На сьогодні є значна кількість протоколів для побудови ІР-мереж або її сегментів, але непростою задачею є вибір «правильного» протоколу під конкретні умови мережі. У статті авторами розглядається задача визначення допустимого рівня завантаженості телекомунікаційної мережі для оптимальної роботи голосового зв’язку за технологією VoIP. Запропоновано модель телекомунікаційної мережі, в якій наявне навантаження голосового зв’язку та відеоконференції, порівняння характеристик голосового трафіку для голосових кодеків, порівняльний аналіз характеристик при різній завантаженості. Визначено оптимальний тип з’єднання мережі та критерій завантаженості. Проведено моделювання сегмента телекомунікаційної мережі для моделювання та аналізу характеристик найпоширеніших кодеків, що використовуються в ІР-мережах. Також введено показники якості голосу за MOS-фактором для усіх розглянутих сценаріїв завантаженості мережі. На основі проведених досліджень здійснено рекомендації щодо використання різних кодеків для різної завантаженості мережі з метою забезпечення заданих параметрів MOS-фактора.
The emergence of new technologies and protocols for data transmission in telecommunications networks leads to the emergence of new approaches to qualitative and efficient information transmission. The transmission of voice messages is one of the most common types of data being transmitted. In classical analogue systems, speech was transmitted by channel switching. But with the emergence of a packet switching approach, a new ideology for voice messaging has emerged. IP telephony, with which you can deploy telephone corporate networks, is among the most effective ones, in terms of utilizing the available bandwidth and adaptive quality settings. Today, there is a large number of protocols for building IP networks, or its segments, but it is not a simple task to choose the "right" protocol under specific network conditions. The purpose of the article is to investigate the effect of telecommunication network congestion on VoIP transmission quality, to choose the optimal protocol for specific transmission conditions, such as preset quality parameters (QoS) and transmission speed. The article discusses the problem of determining the admissible level of telecommunication network congestion for the optimal operation of VoIP communication. A model of a telecommunication network, in which there is a load of voice and videoconferencing, a comparison of characteristics of voice traffic for voice codecs, comparative analysis of characteristics at different load, is proposed. The optimum network connection type and usage criterion are determined. The article deals with the simulation of telecommunication network segment in order to model and analyze the characteristics of the most common codecs used in IP networks. MOS voice quality metrics have been also introduced for all network congestion scenarios considered. Based on the research, recommendations regarding the use of different codecs for different network congestion to provide the set parameters of MOS factor have been made
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2233
ISSN: 2306-4412
2306-4455
DOI: 10.24025/2306-4412.4.2019.181351
Выпуск: 4
Первая страница: 56
Последняя страница: 62
Располагается в коллекциях:№4/2019

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
10.pdfЧорній683.9 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
зміст.pdf367.83 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
титул.pdf336.59 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.