Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2262
Title: Метафора в дизайні як засіб популяризації екологічних ідей
Authors: Луговський, Олександр Федорович
Мандра, Валерія Олександрівна
Keywords: дизайн;проєктування;метафора;екологія;desing;metaphor;ecology
Issue Date: 14-May-2021
Publisher: Традиції та новації в дизайні : тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, Луцьк, 14 травня 2021 року
Abstract: Екологи пропонують систему кроків, що сприяють створенню відповідних поглядів на проблему довкілля у політиків, юристів, економістів, соціологів, управлінців тощо. Серед найбільш ефективних заходів вважаються ті, що впливають на споживчу поведінку людства. У роботі розкривається роль дизайну у вирішенні вказаних проблем.
Environmentalists offer a system of steps that help to create appropriate views on the environmental problem of politicians, lawyers, economists, sociologists, managers and more. Among the most effective measures are those that affect the consumer behavior of mankind. The paper reveals the role of design in solving these problems.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2262
First Page: 43
End Page: 46
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Луцьк 021 метафора.docx555.26 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.