Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2274
Title: Коучинг: технологія розкриття внутрішнього потенціалу дослідника : навчально-методичний посібник для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 051 Економіка усіх форм навчання
Authors: Захарова, Оксана Володимирівна
Keywords: коучинг;коуч-менеджмент;інструменти коучингу;наукова діяльність
Issue Date: 2020
Publisher: Черкаси: ЧДТУ
Abstract: У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні та прикладні аспекти коучингу, охарактеризовано основні етапи його становлення, умови ефективності та інструменти реалізації. Зроблено акценти на можливостях і особливостях використання інструментарію коучингу з метою розкриття внутрішнього потенціалу дослідника. Викладено зміст лекційного матеріалу за курсом, завдання до проведення практичних занять, зміст контрольної роботи, подано перелік рекомендованої літератури. До кожної теми запропоновано питання для самостійного опрацювання та перевірки набутих знань. Для здобувачів освітнього ступеня доктора філософії з економічних спеціальностей.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2274
Number of Pages: 65
Appears in Collections:Навчальні видання (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Захарова_Коучинг НМП_КТРВПД.pdf798.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.