Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2275
Title: Управління знаннями та інтелектуальним капіталом : навчально-методичний посібник з дисципліни для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності 051 Економіка усіх форм навчання
Authors: Захарова, Оксана Володимирівна
Keywords: знання;економіка знань;інтелектуальний капітал;державне регулювання;управління;наукова діяльність
Issue Date: 2020
Publisher: Черкаси: ЧДТУ
Abstract: У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні та прикладі аспекти управ- ління знаннями та інтелектуальним капіталом, окреслено роль знань в сучасному суспільстві, охарактеризовано інструменти управління знаннями на різних рівнях, визначено технології управління знаннями. Приділено увагу ролі знань у викладацькій та науковій діяльності. Ви- кладено зміст лекційного матеріалу за курсом, завдання до проведення практичних занять, зміст контрольної роботи, перелік рекомендованої літератури. У посібнику запропоновано пи- тання для самостійного опрацювання кожної теми та перевірки набутих знань. Для здобувачів освітнього ступеня доктора філософії з економічних спеціальностей.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2275
Number of Pages: 123
Appears in Collections:Навчальні видання (ФЕУ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.