Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2309
Title: Використання в учбовому процесі САПР при проектуванні затискних верстатних пристосувань
Authors: Коваленко, Олександр Олексійович
Колісник, Василь Олегович
Keywords: CAE MATLAB;математична модель;візуалізація;моделювання
Issue Date: 21-May-2019
Publisher: Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2019) : матеріали 12-ої міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 21-22 травня 2019 року
Abstract: Питання підвищення якості технічних систем, в тому числі і верстатних пристосувань пов’язане з розробкою методів їх динамічного дослідження та вибору їх оптимальної структури. Оптимальний шлях проектування і дослідження повинен поєднувати різні методи: на початковому етапі - аналітичні спрощені методи, які дозволяють визначити початкові варіанти схеми та параметрів; на другому етапі – математичне моделювання з використанням чисельних методів та системи автоматизованого проектування, що дозволить всебічно дослідити об’єкт та знайти його оптимальні параметри; на кінцевому етапі – експериментальна перевірка отриманих при чисельному моделюванні результатів.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2309
First Page: 197
End Page: 200
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІІРТК-2019_ Колісник.pdf801.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.