Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/230
Title: Моделі та засоби побудови енергоефективних ІоТ пристроїв на базі п’єзокерамічних перетворювачів
Other Titles: Models and tools for building energy-efficient IoT devices based on piezoceramic transducers
Authors: Корецька, Олександра Олегівна
Keywords: ІоТ пристрої;енергоефективність;автономне живлення;консольні асиметричні біморфні доменно-дисипативні п’єзоперетворювачі
Issue Date: 2019
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти. – Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, 2019. Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню актуальної науково-практичної задачі підвищення енергоефективності IoT пристроїв, за рахунок розробки моделей та засобів побудови енергоефективних IoT пристроїв на базі п’єзокерамічних перетворювачів. В роботі отримано аналітичний опис параметрів п’єзокераміки з урахуванням орієнтаційних ефектів доменів у п’єзокераміки за рахунок врахування конструктивних та фізичних параметрів біморфних п’єзоелементів. Вперше отримані функціональні моделі консольних біморфних доменно-дисипативних п’єзоперетворювачів, що дозволяє розраховувати лінійні розміри п’єзоелементів і платин при проектуванні п’єзоперетворювачів з максимальним рівнем вихідного сигналу. Розроблено математичну модель функціонування комп’ютерної системи в умовах обмеженого енергозабезпечення, яка враховує єнергію, що генерується п’єзокерамічними перетворювачами. Розроблено та досліджено зразки ІоТ пристроїв на базі п'езокерамічних перетворювачів.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/230
Number of Pages: 154
Specialization: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Appears in Collections:05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ArefKoretska_Final.pdfАвтореферат дисертації1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Dis_Koretska_Final.pdfДисертація5.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук_Ситников.pdfВідгук офіційного опонента Ситникова В.С.1.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Відгук_Бондаренко.pdfВідгук офіційного опонента Бондаренко Ю.Ю.1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.