Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/232
Title: Ознайомлення з методом трансмісійної електронної мікроскопії у лабораторному практикумі з фізики
Authors: Бутенко, Тетяна Іванівна
Колінько, Сергій Олександрович
Кулик, Людмила Олександрівна
Keywords: трансмісійна електронна мікроскопія;лабораторний практикум;фахова підготовка;інженерні спеціальності;фізика
Issue Date: 2017
Publisher: Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]
Abstract: У статті розкрито методичні аспекти формування предметної компетентності майбутніх інженерів під час вивчення навчальної дисципліни «Загальний курс фізики». Запропоновано технологію удосконалення лабораторного практикуму з фізики з метою практичного ознайомлення майбутніх фахівців інженерних спеціальностей з прикладами використання фізичних законів та закономірностей у роботі різноманітних технічних пристроїв. Розглянуто переваги трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ) над оптичною мікроскопією у дослідженні структури та фазового складу тонких плівок. Виокремлено найважливіші завдання, що вирішуються плівковим матеріалознавством – отримання плівкових матеріалів з широким спектром властивостей (електрофізичних, механічних, оптичних), розвиток методів синтезування плівкових систем з наперед заданими властивостями. Представлено методику організації і проведення лабораторної роботи з вивчення фізичних основ трансмісійної електронної мікроскопії. Використання пропонованої лабораторної роботи під час вивчення загального курсу фізики сприятиме підвищенню рівня фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2017_12%282%29__14
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/232
Issue: Вип. 12(2)
First Page: 79
End Page: 85
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФКТМД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nz_pmfm_2017_12(2)__14.pdf904.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.