Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/234
Назва: ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ КЛУБІВ ТА СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Автори: Бєляєва, Світлана Станіславівна
Ключові слова: економічна теорія;екологія;громадська організація;місцева громада;сталий розвиток;суспільний вибір;теорія клубів;Черкаська область;природно-заповідні території;экономическая теория;экология;общественная организация;местное население;сбалансированное развитие;общественный выбор;теория клубов;Черкасская область;природно-заповедные территории;economics;ecology;social organization;the local population;balanced development;public choice theory of clubs;Cherkassy region;natural protected areas
Дата публікації: 2014
Видавництво: Економічний нобелівський вісник.
Короткий огляд (реферат): Здійснено аналіз досвіду кращих практик місцевого самоврядування, позитивних і негативних ознак проектів, позитивний досвід впровадження кращих практик та їх вплив на інші органи влади й громадські об’єднання на підставі застосування критеріїв теорії суспільного вибору і клубної теорії. Досліджено мотивацію місцевих громад (на прикладі громади села Козацьке Звенигородського району Черкаської області) щодо вирішення нагальних поточних завдань життя населеного пункту, збереження його ресурсної бази та визначення стратегії розвитку села й добробуту його мешканців. Здійснено побіжний аналіз тотожності та «свідомого й несвідомого калькування» теоретико-методологічних засад економічних теорій на реальні об’єкти та суб’єкти господарювання й представників громадянського суспільства на обраній для дослідження території та громади села Козацьке.
Осуществлен анализ опыта лучших практик местного самоуправления, положительных и отрицательных черт проектов, положительный опыт внедрения лучших практик и их влияние на другие органы и общественные объединения на основе применения критериев теории общественного выбора и клубной теории. Исследована мотивация местного населения (на примере объединения села Козацкое Звенигородского района Черкасской области) относительно решения срочных текущих задач жизнеобеспечения населенного пункта, сохранения его ресурсной базы и определения стратегии развития села и благоустройства его жителей. Осуществлен текущий анализ тождественности и «осознанного и неосознанного калькирования» теоретико-методологических основ экономических теорий на реальные объекты и субъекты хозяйствования и представителей гражданского общества на выбранной для исследования территории и населения села Козацкое.
The analysis of the experience of the best practices of local government, the positive and negative features of the projects, the positive experience of implementing best practices and their impact on other bodies and associations based on the application of the criteria of public choice theory and the theory of the club. Investigated the motivation of the local population (for example, combining the Cossack village of Zvenigorod district of Cherkassy region) with respect to the current solution of urgent problems of the village livelihood, maintaining its resource base and define a strategy for rural development and improvement of its inhabitants. Current analysis identity and “conscious and unconscious tracing” theoretical and methodological foundations of economic theory to real objects and business entities and civil society representatives selected for the study area and population Cossack village is carried out.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/234
ISSN: 2312-7600
Випуск: № 1 (7)
Початкова сторінка: 41
Кінцева сторінка: 49
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Екон_нобел_вісник_2014_стаття Бєляєвої СС стор 41-49.pdf333.06 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.